NCC en av Oslo-områdets største boligbyggere

NCC Construction AS er nå en av Oslo-områdets største boligbyggere. Selskapet har sikret seg kontrakter for bygging av mer enn 1000 boliger og 296 studenthybler i 2004-2005, kontakter til en samlet verdi av 1275 millioner kr. Bare de siste ukene har NCC undertegnet fire nye kontrakter til en verdi av nærmere 300 millioner kr. I tillegg er 680 nye boliger under planlegging i Oslo-området.

Boligene bygges dels for NCC Bolig as og dels for eksterne kunder. ”Vi er mer eller mindre full-booket med jobber frem til slutten av 2005. Vi vil ha fokus på riktig bemanning av prosjektene, og vil også gå aktivt ut å søke etter nøkkelmedarbeidere. NCC ønsker gode funksjonærer på alle nivå. Samtidig legger vi stor vekt på å levere boligene uten feil,” sier distriktssjefen for boligbygging, Terje S. Eknes, i Region Oslo Bygg. Samtidig skyter interessen for den nye samarbeidsformen partnering fart. Tre av boligprosjektene gjennomføres etter denne metoden. Partnering innebærer bl.a. at alle deltakerne i prosjektet arbeider for hverandre, med helt åpne bøker, og løser eventuelle utfordringer sammen. Samarbeidet starter i prosjekteringsfasen der kunden og hans rådgivere, entreprenør og underleverandører legger opp løpet sammen. Partene deler på eventuelle besparelser. De fire nye kontraktene er: 1) Byggingen av 296 hybelenheter for Oslo- og Akershusskolenes Studentsamskipnad (OAS) på St. Hanshaugen Studentby, til en verdi av 85 millioner kr er vunnet som partneringavtale. Prosjekteringen er i gang, i påvente av tillatelse til å sette i gang byggingen. 2) Rett før påske undertegnet NCC to nye partneringavtaler. Den første utgjør andre byggetrinn av Kingosgate for Viken Bolig. Samlet utgjør der to trinnene en kontrakt på 167 millioner kroner for bygging av 112 leiligheter. 3) Den andre partneringavtalen er andre byggetrinn for Salmakertunet på Ski. Kontrakten er på 50,4 millioner kr for bygging av 46 leiligheter for NCC Bolig AS, og byggingen starter når 60% av leilighetene er solgt. Byggingen av de 44 første leilighetene er i gang, en kontrakt på 47 millioner kr. 4) NCC har også undertegnet en avtale med Urbanium på 75,15 millioner kr om bygging av to boligblokker med 112 leiligheter i ”Det glade kvartal” på Sandaker. Byggingen starter før sommerferien. Den første blokken skal være ferdig i august 2005, den andre i november 2005. NCC Construction har overlevert de første av i alt 350 leiligheter på Lysaker Brygge, som er Norges største boligprosjekt for øyeblikket. Dette er en kontrakt på 603 millioner kr og arbeidet utføres for Gjensidige Nor Næringseiendom. Byggingen av 210 leiligheter i Maridalsveien for Schultzehaugen Eiendom AS går mot slutten. Samtidig forbereder distriktskontoret for boligbygging ytterligere et prosjekt, hvor det skal bygges 80 leiligheter sentralt i Oslo. NCC Bolig forbereder neste byggetrinn med 22 leiligheter på Soltunet i Jessheim og 85 leiligheter på Grefsenkollen. Bygging settes ikke i gang før tilstrekkelig antall leiligheter er solgt. NCC Bolig eier området Kruttverket i Nittedal, som er under utvikling. Ferdig utbygget vil området romme rundt 600 boliger. Kontaktpersoner: Terje Eknes, distriktssjef Bolig, Region Oslo Bygg, tlf. +47 975 56 335 Gunnar Rinde, adm. dir. NCC Bolig, tlf. +47 952 18 831 Øyvind Kvaal, sjef Kommunikasjon og Samfunnskontakt, tlf. +47 900 76 910 Samtlige NCCs pressemeldinger finner du å www.ncc.no

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Dokumenter og linker