NCC er tildelt kontrakter for vinterdrift i Finnmark

Lese original

Statens vegvesen har tildelt NCC Construction totalt tre kontrakter for vinterdrift av vegnettet på parseller i Langfjorden ved Alta, samt Kautokeino. Kontraktsperiodene er på fem år, og har en samlet kontraktssum på ca 39 millioner.

Statens vegvesen har delt opp den gamle Alta-kontrakten i flere delkontrakter, og NCC er tildelt to kontrakter for vinterdrift, samt en kontrakt for brøytestikksetting i denne anbudsrunden.

- NCC har driftet vegnettet på Karasjok-kontrakten i fem år og har derfor god er faring med dette området. Vi ser nå frem til å jobbe med de tre nye kontraktene, slik at vårt engasjement innenfor dette segmentet videreføres i Finnmark, sier distriktssjef Tor Nordstrøm i NCC.

Kontraktsperioden starter 1. september 2012.

Kontaktpersoner
Distriktssjef Tor Helge Nordstrøm, NCC Construction, tlf. +47 907 80 986
Kommunikasjonssjef Terje Stachnik Hansen, NCC Construction, tlf. + 47 992 16 785

NCC i Norge består av forretningsområdene NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Bolig. I 2011 hadde NCC i Norge en omsetning på ca. 6,1 milliarder kroner og rundt 2 000 ansatte. NCC Construction Norge bygger boliger, kontorer, veier, anlegg og infrastruktur.

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Multimedia

Multimedia