NCC er tildelt samspillsentreprisen på Senja videregående skole

Lese original

NCC Construction skal i samspill med byggherren Troms fylkeskommune utvikle nybygg på Senja videregående skole i Finnfjordbotn i Lenvik kommune. Prosjektet har en kostnadsramme på ca. 93 MNOK eks mva.

Samspillsentreprisen består av to faser:

Fase 1 er samspill i prosjekteringsfasen frem til priset totalentreprise. Fase 2 er gjennomføring av totalentreprisen. Oppstart av denne fasen forutsetter godkjenning av Troms fylkeskommune.

I første omgang skrives det kontrakt på fase 1, som skal ende opp med en omforent totalentreprisekostnad som fylkeskommunen skal ta stilling til før kontrakt på fase 2 kan skrives.

Nybygget antas å ha ett brutto arealbehov på ca 5.000 m2, og skal prosjekteres i tilknytning til eksisterende skolebygg slik at korte veier til fellesarealer i dette sikres. Det planlagte nybygget skal i hovedsak inneholde lokaler for undervisning i yrkesrettede fag.

NCC har tidligere vært i gang med samspill på samme skolebygg, men på grunn av endring av skolestrukturen i fylket medførte dette så store endringer i prosjektet at fylkeskommunen valgte å avslutte denne kontrakten. NCC er godt i gang med en tilsvarende samspillskontrakt på bygging av Aust Lofoten videregående skole i Svolvær for Nordland fylkeskommune, og har også under utførelse Finnsnes ungdomsskole for Lenvik kommune i en totalentreprise.

- Vi er meget fornøyde med å bli tildelt dette oppdraget, sier distriktssjef Tor Nordstrøm, og trekker spesielt frem at det er hyggelig å kunne videreføre et prosjekt vi tidligere har vært i gang med prosjekteringen av, samtidig som det passer fint inn sammen med de to nevnte skoleprosjektene vi allerede har under bygging.

- Fylkesrådet er fornøyd med at entreprenøravtale er på plass, slik at vi kan gå videre med planleggingen av utdanningstilbudet i Midt-Troms og fase 2 i byggeprosjektet, sier fylkesråd for utdanning, Roar Sollied.

Kontaktpersoner:

Distriktssjef Tor Helge Nordstrøm, NCC Construction, tlf. +47 907 80 986
Avdelingsleder Bygg Svein Arne Sivertsen, NCC Construction, tlf. +47 992 35657
Fylkesbyggesjef Jan Inge Hille, Troms fylkeskommune, tlf. + 47 480 95 283
Ass. Fylkesbyggesjef Arild Myklebust, Troms fylkeskommune, tlf. + 918 38 783


NCC i Norge består av forretningsområdene NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Bolig. I 2013 hadde NCC i Norge en omsetning på ca. 9,2 milliarder kroner og rundt 2 400 ansatte. NCC Construction Norge bygger boliger, kontorer, veier, anlegg og infrastruktur.

Tags:

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Multimedia

Multimedia