NCC etablerer bemanningsselskap

Lese original

NCC AB etablerer et ett hundre prosent eiet bemanningsselskap, NCC Montage. Selskapet vil ha hovedkvarter i Polen. Med et eget selskap får NCC full transparens og kontroll over arbeidsavtaler, og kan sikre at lover, regler og NCCs etiske retningslinjer overholdes.  Selskapet skal gi tilgang på kvalifisert personell i forbindelse med produksjonstopper.

- Vi tar et aktivt grep for å få full transparens og kontroll over innleie i våre nordiske land. Dette øker vår konkurransekraft, samtidig som vi sikrer at våre etiske retningslinjer blir fulgt, sier administrerende direktør Håkon Tjomsland i NCC Construction Norway.

Tjomsland presiserer at NCC Construction Norway har velfungerende rammeavtaler med tre bemanningsbyråer i Norge.

NCC Montage starter opp i august og vil gradvis erstatte den kapasiteten NCC for øyeblikket leier inn fra eksterne bemanningsselskaper i Norden. Totalt utgjør innleid personell mellom 5 og 10 prosent av det totale antallet fagarbeidere i NCC.

- Det er 9 500 høyt kvalifiserte, fast ansatte, fagarbeidere i de nordiske landene. Disse ansatte danner grunnlaget for NCCs virksomhet. I forbindelse med produksjonstopper, og for å sikre tilgang til spesialkompetanse, er det behov for å hente inn ekstra ressurser. NCC Montage vil sikre at vi har en trygg prosess for å løse disse behovene, sier Tjomsland.

Et eget bemanningsselskap vil være mer kostnadseffektivt, innkjøpsprosessene vil bli enklere og risikoene i et prosjekt reduseres. På sikt bidrar økt konkurransekraft til å sikre faste stillinger i NCC.

NCC har lang erfaring med å engasjere faglærte arbeidere fra Polen og å drive virksomhet i Polen. Det er en fordel at landet har et høyt antall profesjonelle fagarbeidere, samt nærhet til Norden.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Håkon Tjomsland, administrerende direktør, NCC Construction Norway +47 901 19 363.
Anna Trane, Presse og PR manager, NCC AB + 46 70884 74 69

NCCs medialinje +46 (0)8 585 519 00, e-post: press@ncc.se, NCC’s image bank

NCC i Norge består av forretningsområdene NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Bolig. I 2013 hadde NCC i Norge en omsetning på ca. 9,2 milliarder kroner og rundt 2 400 ansatte. NCC Construction Norge bygger boliger, kontorer, veier, anlegg og infrastruktur.

Tags:

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Multimedia

Multimedia