NCC får strategisk viktige veiservicekontrakter

NCC Roads AS har inngått tre kontrakter med Statens vegvesen om drift og vedlikehold av veier. Til sammen har kontraktene en verdi på nesten 578 millioner kroner og er strategisk viktige for NCC Roads i Norge.

Kontraktene med Statens vegvesen omfatter ansvar for drift og vedlikehold av stamveier, riksveier, fylkesveier og gang/sykkelveier. Med de nye kontraktene vil NCC fra høsten av ha 12 slike kontrakter i Norge. Selskapet er med det den tredje største aktøren i Norge på området og nesten 700 mil vei driftes og vedlikeholdes av NCC.

- Vi er svært glade for å ha fått de nye kontraktene på drift og vedlikehold av veier i år. Veiservice er et strategisk satsningsområde for NCC Roads, sier Trond Schjetne, ansvarlig for sektor Veiservice i NCC Roads AS.

To av kontraktene som er inngått i 2008 er nye for NCC Roads, mens selskapet beholder Ringerikskontrakten i nye fem år. Ringerikskontrakten har en verdi på 218 millioner kroner og omfatter områdene Hole, Ringerike, Krødsherad, Modum og Sigdal.

De to nye kontraktene er i Nordhordland i Hordaland fylke og i Gjøvik-Totenområdet i Oppland fylke. Nordhordlandkontrakten har en verdi på 220 millioner kroner og omfatter 814 kilometer vei. Gjøvik-Toten-kontrakten har en verdi på 140 millioner kroner og omfatter 608 kilometer vei. Felles for disse kontraktene er at de ligger i områder der NCC allerede har tilsvarende kontrakter.

Det er Statens vegvesen som stiller kravene til drift og vedlikehold, mens NCC som entreprenør utfører de pålagte oppgavene. Oppgavene omfatter brøyting, snørydding og strøing, mindre vedlikeholdsoppgaver på og langs veiene, vedlikehold av grøntarealer, drift av rasteplasser, skiltvedlikehold samt en rekke andre oppgaver.

Kontraktene ordreregistreres i andre kvartal 2008. Oppstart for kontraktene er 1. september 2008, og de har fem års varighet.

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Multimedia

Multimedia