NCC får veivedlikehold i Ringsaker og Hamar

Statens vegvesen region øst har tildelt NCC Roads AS ansvaret for drift og vedlikehold av stamveier, riksveier og fylkesveier i Ringsaker kommune og deler av Hamar kommune. Den inngåtte kontrakten har en verdi på 92,3 millioner kroner over fem år.

Kontrakten ble inngått 8. mai og gjelder for femårsperioden fra 1. september 2007 til 31. august 2012. Statens vegvesen har opsjon på ytterligere ett år. Totalt er det 595 kilometer med vei som omfattes av kontrakten. Det er 41 km stamvei, 99 km øvrig riksvei, 432 km fylkesvei og 23 km gang- og sykkelvei.

NCC har totalt ti slike drifts- og vedlikeholdskontrakter i hele Norge, på oppdrag av Statens vegvesen. På sommeren omfatter dette skiltrenhold, renhold av vegbane og bruer, drift av rasteplasser og toaletter, fjerning av tagging og graffiti, kantslått og lapping av hull. På vinteren er det vinterberedskap med brøyting som er hovedaktivitetene.

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner