NCC fikk den siste store kontrakten på Snøhvit

Statoil har tildelt NCC Construction AS vedlikeholdskontrakten for bygg- og anleggstekniske tjenester for Hammerfest LNG på Melkøya til en verdi av omkring 220 millioner kroner.

Kontrakten er den siste store på Snøhvit og har en varighet på fem år. Den trer i kraft umiddelbart. NCC vil gjennomføre vedlikehold av byggetekniske anlegg og bygningsmasse og noen utbedringer og modifikasjoner.

- På bakgrunn av det faktum at vi har vært til stede på Melkøya i flere år og bygget de fire store gasstankene er dette en perfekt jobb for oss. Ikke minst er vi glad for langsiktigheten, sier distriktssjef Tor Nordstrøm i Region Anlegg.

NCC planlegger en fast administrativ stab på omkring fem personer på Melkøya, og kontrakten omfatter til sammen 30 årsverk i året.

Statoil understreker at de i evalueringen har lagt vekt på at leverandøren skal benytte lokal arbeidskraft fra Hammerfest, noe som skaper positive ringvirkninger for lokalsamfunnet og industrien.

Snøhvit er første utbygging i norsk del av Barentshavet og er det første anlegget for LNG (flytende naturgass) i Europa. Fra havbunnsinstallasjoner ute på feltet skal en ubehandlet brønnstrøm føres inn til Hammerfest i rør for prosessering og utskipning når anlegget kommer i drift til høsten.


For ytterligere informasjon kontakt:
Alfon Karlsen, prosjektleder, tlf.: +47 992 51 774
Tor Nordstrøm, distriktssjef, tlf.: +47 907 80 986
Øyvind Kvaal, dir. for Kommunikasjon og Samfunnskontakt, tlf.: +47 900 76 910

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner