NCC først med elektronisk byggeplassregistrering

Som den første entreprenøren i Norge er NCC i gang med elektronisk registrering på byggeplassene. Selskapet er dermed godt forberedt når forskriftene for de nye offentlige ID-kortene trer i kraft fra nyttår.

Rehabiliteringsprosjektet Kjelsåsveien i Oslo er ett av flere som har innført elektronisk registrering, gjennom et prøveprosjekt som er utviklet av NCC og Vakt Service AS.

Systemet har ingen investeringskostnader, er tilpasset det nye bransjekortet, administreres på Internett, gir daglig rapport til byggherren, settes enkelt i drift, monteres på ti minutter, har en kontaktperson og kommunikasjonen er trådløs med felles datasenter.

De gamle håndskrevne listene er borte. En elektronisk ID-brikke fungerer som adgangskort til byggeplassen. HMS-ansvarlig sjekker på sin egen PC hvem som arbeider på prosjektet og hvem som er inne på byggeplassen.

- Systemet åpner for en helt ny kontroll på byggeplassen og sparer tid og penger. Det kreves disiplin fra alle som bruker det, forteller personalkonsulent Ole Kristoffersen som har deltatt i utviklingen av NCCs system og er med i utvalget som har utviklet de offentlige ID-kortene.

NCCs elektroniske registrering godtar de nye offentlige ID-kortene fordi de benytter den samme brikken. – Vi vil etter hvert få full kontroll med hvem som er inne på arbeidsplassen, og systemet garanterer at NCC bare benytter lovlig arbeidskraft. Forutsetningen for at en arbeidstaker skal få det nye ID-kortet er at både arbeidstaker og arbeidsgiver er kvalitetssikret i alle ledd. Vi trenger ikke lenger å utstede kort til underentreprenører og leverandører, påpeker Kristoffersen.

Når de nye offentlige ID-kortene er i drift fra nyttår produseres de på oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Alle arbeidstakere skal ha ID-kort utstedt fra sin arbeidstaker. Kortet vil være knyttet opp mot offentlige registre, noe som betyr at alle med slikt kort og deres arbeidsgiver er offentlig kvalitetssikret, godkjent og registrert. Alle skal ha slikt kort innen 1. juli neste år.

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Dokumenter og linker