NCC fortsetter fremgangen i Norge

NCC Construction AS hadde et driftsresultat på 82 millioner kr første halvår i år, som er 31 millioner bedre enn fjoråret, og fortsetter dermed fremgangen i Norge. Samtidig har selskapet hatt en usedvanlig god ordreinngang de 12 siste månedene, og ordrereserven har økt betydelig.

- Vi er nå skreddersydd for å gjøre en god jobb i Norge. Prosjektene går bedre og leverer bedre resultater. Ordrereserven er bedre enn noen gang. HMS-resultatene er meget gode. Vi har derfor mye større sikkerhet og kan planlegge virksomheten mer langsiktig, sier adm. dir. Sven Chr. Ulvatne. Ordreinngangen er på 2,9 milliarder kr. hittil i år. De siste 12 månedene har ordrereservene økt med 1,2 milliarder kr. - Vi har fått mange store og spennende prosjekter innen bolig og næring – Nye A-hus, Skattens Hus og Innvik Kraft– samtidig som vi har fått, men ikke ordreanmeldt prosjekter for 1,35 milliarder kr – videre boligutbygging i Nydalen, Fredrikstad Stadion og St. Olav Hospital. Dette viser med all tydelighet styrken i NCC’s posisjon i Norge. Vi er en bedrift som det offentlige og private Norge ønsker å samarbeide med. Utviklingen av partneringkonseptet gjennom samarbeidet med Helsebygg Midt-Norge om andre byggetrinn av sykehuset i Trondheim er et tydelig eksempel på dette, sier Ulvatne. Utviklingen i HMS-resultatene er et annet bevis på NCC’s sterke posisjon i bransjen. - Jeg er uhyre stolt over det arbeidet som gjøres for å hindre skader på arbeidsplassen. I første kvartal hadde vi en h-verdi på 0, mens verdien i andre kvartal var på 1,4. På et halvt år har vi bare hatt en eneste fraværsskade. Sykefraværet har dessverre gått noe opp. Det er et hardt arbeidspress på mange prosjekter og i bransjen generelt, og vi gjør derfor alt vi kan for å hindre at dette skal gå ut over helsen til ansatte, sier adm. dir. Sven Chr. Ulvatne. Ytterligere informasjon om NCC i Norge og NCC-konsernet finnes på www.ncc.info.

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner