NCC fortsetter på Arena-senteret i Arendal

NCC Construction AS fortsetter utbyggingen i Arendal sentrum. Bedriften inngår avtale med Sanden AS om å gjennomføre andre byggetrinn av kjøpesenteret AMFI Arena til en verdi av omkring 135 millioner kroner.

- For distriktskontoret i Arendal er denne kontrakten en svært viktig milepæl. Den befester NCCs posisjon som en stor aktør i byen. Vi gleder oss over at kunden gir oss tillit til å gjøre ferdig hele denne store utbyggingen, som for alvor er med på å forandre bybildet i Arendal sentrum, sier distriktssjef Jørn Otto Gundersen. NCC er for øyeblikket i ferd med å gjøre ferdig det første byggetrinnet med kjøpesenter og leiligheter på til sammen 20 000 kvm. Arbeidet med dette neste byggetrinnet på til sammen 15 000 kvm. starter umiddelbart i løpet av april. Den nye kontrakten fordeles på neste del av kjøpesenteret som skal være ferdig 1. juli 2007, 48 leiligheter som skal være innflyttingsklare 1. mars 2008 og renovering og ombygging av eksisterende parkeringshus. Kontaktpersoner: Jørn Otto Gundersen, distriktssjef Region Øst Bygg, tlf. +47 908 79 877 Øyvind Kvaal, dir. Kommunikasjon og Samfunnskontakt, tlf. +47 900 76 910

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner