NCC fundamenterer ny Drammens-bro

Statens vegvesen har tildelt NCC Construction AS oppdraget for grunn- og betongarbeid til ny motorveibro for E-18 gjennom Drammen. Kontrakten har en verdi på NOK 107,9 millioner.

”Kontrakten passer oss utmerket”, sier direktør Petter Moe i Region Anlegg. ” Vi ser frem til et spennende prosjekt og et konstruktivt samarbeid med vår oppdragsgiver. I tillegg har vi tilgjengelige ressurser med nødvendig lokal og teknisk kompetanse som kan overføres prosjektet fra start. Vi ser samtidig at dette gir oss et godt utgangspunkt for konkurransen om bygging av søyler og bro-overbygg”. Oppdraget består i hovedsak av grunn- og betongarbeid over og under vann for totalt 41 søylefundamenter. 11 fundamenter skal etableres i sjøen, mens 30 skal stå på land. Alle betongkonstruksjoner fundamenteres på utstøpte stålrørspæler. Pælearbeidene er omfattende og krevende og blir utført av Fundamentering AS i underentreprise. Betongarbeidene vil for øvrig bli utført med stor grad av egne ressurser, som blant annet er godt kjent med lokale forhold fra NCC’s tidligere kontrakter i Drammensområdet. I tillegg til brofundamentene skal NCC også etablere nødvendige omkjøringsramper, VA-arbeider, kabelarbeider og jernbanetekniske arbeider. For å registrere eventuelle deformasjoner på eksisterende jernbanebro og motorveibro er det utarbeidet et spesielt overvåkningssystem, med registrering gjennom hele anleggsperioden. Dette vil danne grunnlag for eventuelle korrigerende tiltak. Arbeidet starter umiddelbart og skal være avsluttet innen 15. desember 2004. På det meste vil 50 medarbeidere være engasjert i prosjektet, derav 30 egne ansatte. For ytterligere informasjon kontakt: Sven Movold, Prosjektleder Anlegg, tlf.: + 47 22 98 67 26 / + 47 415 50 764 Håkon Tjomsland, Distriktssjef Anlegg Øst, + 47 22 98 67 85 / + 47 901 19 363 Øyvind Kvaal, Sjef for informasjon og samfunnskontakt, NCC Construction AS, tlf.: + 47 22 98 69 34/ + 47 900 76 910 Samtlige NCCs pressemeldinger finner du på www.ncc.no

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Dokumenter og linker