NCC i Norge og Finland deler veivedlikehold i nord

NCC Construction AS er tildelt drifts- og vedlikeholdskontrakt Karasjok til en verdi av 40 millioner kroner. Oppdraget vil bli gjennomført i et samarbeid mellom NCC i Norge og Finland.

Denne funksjonskontrakten skal gå over fem år og omfatter i alt 385 kilometer vei i Karasjok og deler av Kautokeino, Porsanger og Tana. Oppdraget omfatter drift og vedlikehold av stamveier, øvrige riksveier, fylkesveier og gang- og sykkelveier langs riksveier med tilhørende sidearealer, utstyr og installasjoner.

Grunnen til at det etableres et praktisk samarbeid med NCC i Finland er at NCC Roads Oy har tilsvarende kontrakter i Nord-Finland.


For ytterligere informasjon kontakt:
Alfon Karlsen, prosjektleder, Region Anlegg Nord, tlf.: +47 992 51 774
Øyvind Kvaal, dir. for Kommunikasjon og Samfunnskontakt, tlf.: +47 900 76 910

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner