NCC inngår intensjonsavtale om bygging av ny silo for Elkem Aluminium Mosjøen

NCC Construction AS har inngått intensjonsavtale om bygging av ny Silo G for Elkem Aluminium Mosjøen. Avtalen har en verdi på ca 40 millioner kroner. Det er tatt forbehold om styrets godkjenning av utbyggingen.

”I forhold til virksomheten i distriktet vil prosjektet bidra til å sikre kontinuitet for våre ressurser, og vi vil spesielt nevne at dette blir nok et oppdrag hvor vår spisskompetanse på glidestøp blir benyttet,” sier distriktssjef Tor Nordstrøm.

Prosjektet skal utvide kapasiteten for lagring av Oxid. Siloen skal fundamenteres på 40 meter lange stålpeler. Det skal bygges en tung betongkonstruksjon på bakkenivå, og etableres en silo i betong på toppen. Selve siloen vil bli utført som glidestøp.

Dersom bestillingen skjer i løpet av august 2008, kan arbeidet være ferdig sommeren 2009.For ytterligere informasjon kontakt:
Tor Nordstrøm, distriktssjef, tlf.: +47 907 80 986
Svein Arne Henriksen, prosjektleder, tlf.: +47 995 17365
Øyvind Kvaal, seniorrådgiver, tlf.: +47 900 76 910Samtlige NCCs pressemeldinger finner du på www.ncc.no
Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner