NCC kjøper Per Nordhagen Entreprenørforretning AS

Lese original

NCC Construction Norge har kjøpt Per Nordhagen Entreprenørforretning AS. Selskapet jobber med kommunaltekniske oppgaver som rehabilitering og installasjon av vann og avløp i Oslo og Akershus.

Per Nordhagen Entreprenørforretning AS har 10 ansatte og omsatte for rundt 16 millioner kroner i fjor. Selgere er familien Nordhagen.

- NCC har en vekstrategi og vi ønsker å styrke vår posisjon i Oslo og Akershus. Kjøpet av Per Nordhagen Entreprenørforretning er et skritt for å sikre at vi lykkes. NCC får tilført kompetanse som vil føre til enda bedre konkurransekraft i flere av våre nisjer. Nordhagen og NCC har i mange år samarbeidet godt og vi vil i årene framover dra enda støtte nytte av dette, sier Håkon Tjomsland, som har ansvaret for NCC Constructions anleggsvirksomhet i Norge.

Per Nordhagen Entreprenørforretning blir drevet videre av de tidligere eierne og beholder navnet.

Kontaktpersoner
Regiondirektør Håkon Tjomsland, NCC Construction, tlf +47 901 19 363.
Daglig leder Anders Nordhagen, tlf +47 913 25 347.
Kommunikasjonssjef Cato A. Mørk, NCC Construction, tlf.: +47 924 55 663.

NCC i Norge består av forretningsområdene NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Bolig. I 2010 hadde NCC i Norge en omsetning på 5,3 milliarder kroner og rundt 1 700 ansatte. NCC Construction Norge bygger boliger, kontorer, veier, anlegg og infrastruktur.

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner