NCC-kontrakt på 55 mill for rehabilitering avVøyensvingen 20-22

NCC har inngått en totalentreprisekontrakt på ca 55 MNOK med Oslo kommune, bydel Sagene-Torshov, om rehabilitering av Vøyensvingen 20-22.

Vøyensvingen 20-22 består i dag av to bygg med trygdeleiligheter, en barnehage i hvert bygg samt dagsenter. De ett-roms trygdeleilighetene skal bygges om til to-roms omsorgsboliger for psykiatrien. Ombyggingen vil medføre utvidelse av de to eksisterende barnehagene for å gi flere barnehageplasser. Dagsenteret for psykiatri ombygges for en bedre tilpasning til dagens bruk. I forbindelse med rehabiliteringsprosjektet vil utomhusområdene gjennomgå en oppgradering som tilpasses endret bruk. Prosjektering og forberedende arbeider er allerede igangsatt med planlagt ferdigstillelse i august 2003. - Prosjektet skal husbankfinansieres noe som vil medføre at en av de store utfordringene vil bli å tilpasse ny planløsning, i henhold til Husbankens retningslinjer, i eksisterende bygninger, sier prosjektleder Erik Monsen i en kommentar. For ytterligere informasjon: Prosjektleder Erik Monsen, tlf 23 23 30 19 / 913 57 426 Sigurd Knudsen, sjef for informasjon og samfunnskontakt, tlf 22 98 69 03 / 959 08 166 Samtlige NCCs pressemeldinger finner du på www.ncc.no NCC er et av Nordens ledende bygg- og eiendomsutviklingsselskap. NCC har i Norge en årlig omsetning på ca 5,2 mrd. NOK. Antall ansatte er ca 3.200.

Om oss

NCC er et av Norges største entreprenør- og eiendomsutviklingsselskap. I 2011 hadde NCC i Norge en omsetning på ca. 6,1 milliarder kroner og rundt 2 000 ansatte. NCC er et datterselskap av NCC AB. NCC utvikler og bygger boliger, næringseiendommer, offentlige bygg, veier og annen infrastruktur. Selskapet vedlikeholder også veier og produserer asfalt, pukk og grus. NCCs største kundegrupper er stat, kommune, private utviklere og sluttbrukere som kjøper boliger. NCC i Norge består av forretningsområdene NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads och NCC Bolig. Mer informasjon på www.ncc.no

Abonner

Dokumenter og linker