NCC lanserer nytt verktøy for livsløpskostnader

NCC Construction AS lanserer er nytt prosjektverktøy som gir oversikt over totale kostnader i hele byggets levetid. Verktøyet, som har fått navnet NCC Eko, beregner drift- og vedlikeholdsutgifter, forbruk av energi og samlet utslipp av CO2 ved produksjon av de byggevarer som blir brukt under byggingen.

”Dette er et gjennombrudd for en helt ny prosjekttenkning. Hittil har vi stort sett vært opptatt hva bygget koster. Nå kan kunden også få vite hvilke utgifter han må regne med etter at han har tatt bygget i bruk”, sa direktør Jon-Erik Lunøe da han presenterte NCC Eko under Byggedagene i Oslo i dag. Omkring 80% av bygge- og livstidskostnadene blir låst når 20% av prosjektarbeidet er foretatt. Derfor er det helt avgjørende at alle parter skaffer seg best mulig kunnskaper på et tidligst mulig tidspunkt. Bruk av NCC Eko gir slike kunnskaper. Spesielt egner verktøyet seg godt i tidligfasen av partnering-prosjekter, en arbeidsmetode som vil få stadig større omfang i Norge. ”Verktøyet beregner konsekvensene av de valg vi tar. Når vi skal velge mellom alternative løsninger og byggematerialer, kan vi vite hvordan dette påvirker drift og vedlikehold. Dermed kan vi tilby en merverdi, nemlig mulighetene til å velge kostnadseffektive løsninger som gir lavere livsløpskostnader”, sa Lunøe. EU er i ferd med å innføre et direktiv for energimerking av boliger, et direktiv som også vil bli fulgt opp i Norge. ”NCC Eko er et verktøy som viser hvilke løsninger og materialvalg som gir den beste energiløsningen. Det gir oss også muligheter til å velge bort ulønnsomme løsninger og materialer i en veldig tidlig fase”, sa Jon-Erik Lunøe. NCC Eko er basert på en omfattende database med informasjon fra tidligere prosjekter. Denne databasen oppdateres kontinuerlig, slik at kvaliteten på analysen stadig vil bli bedre. Samtlige NCCs pressemeldinger finner du på www.ncc.no

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Dokumenter og linker