NCC-leverandører må være medlem av StartBank

Alle som leverer varer og tjenester til NCC Construction AS skal heretter være medlem av StartBank. Bedriften har siden sommeren 2005 arbeidet med å øke kravene til registrering i StartBank, og ønsker gjennom denne beslutningen å bidra sterkt til at dette initiativet etableres til en fast bransjestandard. Derfor økes kravet til medlemskap.

- Vi vil gjøre alt vi kan for at dette viktige arbeidet med å påvirke til seriøsitet i bransjen skal skyte fart. NCC Construction AS krever derfor at alle våre leverandører skal være medlem og dermed delta aktivt i arbeidet med å utvikle bygg- og anleggsbransjen til en næring hvor seriøsitet og etikk står i høysetet. Dette passer godt med det omfattende arbeidet NCC gjør for å sikre gode og forutsigbare leveranser til virksomheten vår, sier direktør Cecilie Martinsen.

StartBank er en kvalifikasjonsordning som næringen, fagbevegelsen og offentlige myndigheter står bak. ”Bank” er forkortelse for ”Bygg- og anleggsnæringens kvalifikasjonsordning”. Hensikten er at det bare skal benyttes seriøse aktører og at aktørene dermed kan konkurrere på like vilkår.

- For oss er dette en unik mulighet til å nå de fleste innkjøpsmiljøene i næringen i en operasjon. Bare seriøse aktører benyttes. Det foregår en effektiv og ressursbesparende informasjonsdeling av felles data. Leverandørene har full kontroll på all viktig informasjon til bedriftens kunder. Opplysningene om bedriften finnes på ett sted og oppdateres en gang i året. Alle har tilgang til korrekt og kvalitetssikret informasjon ved anbud og kontraktsinngåelse, uten byråkrati. Dessuten kan den godkjente registreringen brukes i markedsføring av bedriften, understreker Martinsen

StartBank er et positivt initiativ for bransjen, sier hun, og beklager dersom noen leverandører ikke ønsker å registrere seg, spesielt siden NCC Construction AS nå har besluttet å ikke benytte seg av leverandører utenfor StartBank-registeret. Hun oppfordrer derfor alle leverandører til å melde seg inn i StartBank
Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner