NCC med ny organisasjon

Etter en omfattende prosess er NCC Norges fremtidige overordnede organisasjonsstruktur fastlagt. Den nye organisasjonen etableres fra nyttår og er operativ 1. februar 2002.

NCCs nye organisasjon er en betydelig flatere organisasjon. - I og med at divisjonsleddet forsvinner blir kommandolinjene kortere og jeg får mer direkte kontakt med regionene. Dette innebærer en klar forenkling og forbedring, sier konsernsjef Paul E. Lødøen i en kommentar. NCCs verdier fokus, enkelhet og ansvar er styrende prinsipper for den nye organisasjon. – Det vi gjør nå vil sette oss bedre i stand til å møte utfordringene i dagens marked. Vi fokuserer lokalt og gjør organisasjonen enklere og mindre byråkratisk. Dette gjør at det også blir enklere å identifisere ansvaret, sier Paul E. Lødøen. NCC Norge ledes som tidligere av konsernsjef Paul E. Lødøen. Arnfinn Hardersen blir konsernsjefens stedfortreder, med hovedansvar for oppfølging av drift/produksjon. NCC Entreprenør vil i den nye organisasjonsstrukturen bestå av Region Øst Anlegg, Region Oslo Bygg, Region Øst Bygg, Region Vest og Region Nord. Dette betyr at Anlegg og Bygg utgår som separate sentrale divisjoner. Region Øst Anlegg vil ivareta anleggsvirksomheten i Oslo og på østlandsområdet og skal ledes av Petter Moe. Region Oslo Bygg vil bestå av enheter for næringsbygg, boligbygg, rehabilitering samt byggservice. Region Oslo Bygg ledes, som tidligere, av Tommy Helgerud. Region Øst Bygg vil bestå av byggvirksomhet på Østlandet utenfor Oslo. Leder for regionen er ennå ikke utpekt. Den nye strukturen innebærer at bygg- og anleggsvirksomheten på Østlandet og i Oslo beholdes som egne regioner for på den måten å holde fokus på de respektive virksomhetene, som hver for seg er av betydelig størrelse. Region Vest skal ha én felles leder for bygg- og anleggsvirksomheten. Regionen vil bestå av tradisjonell bygg- og anleggsvirksomhet - i tillegg til lokal anleggsservice i Bergen (Byentreprenøren). Region Vest skal ledes av Sven Chr. Ulvatne. Region Nord skal ha én felles leder for bygg- og anleggsvirksomheten. Regionen vil bestå av tradisjonell bygg- og anleggsvirksomhet samt lokal anleggsservice i Trondheim. Region Nord vil ledes av Carl Fr. Ekker. NCC Bolig NCC Bolig fortsetter som egen byggherreorganisasjon utenfor produksjonsenhetene i Entreprenør. Bolig skal drive boligutvikling i Oslo, østlandsområdet, Bergen og Stavanger. NCC Bolig vil også i fortsettelsen ledes av Ragnar Gullhaugen. Ledere for fellesfunksjonene Drift/produksjon og prosjektutvikling ledes av konsernsjefens stedfortreder Arnfinn Hardersen, med operativ støtte overfor regionene som hovedansvar. Lars A. Kummeneje kommer fra stilling som controller i NCC Anlegg, og får ansvar for økonomifunksjonen i NCC. Atle Hunstad får ansvar for personal, rekruttering, kompetanseutvikling og HMS. Jon-Erik Lunøe, hadde tidligere ansvar for kvalitet og miljø i NCC, men får i den nye organisasjonen også ansvar for strategi, utvikling, kvalitetssikring og IT. Sigurd Knudsen vil fortsatt ha ansvar for informasjon og samfunnskontakt. NCC Norge AS vil heretter bestå av konsernets virksomhet innen Entreprenør og Bolig. NCC Roads og NCC Eiendom drives videre som separate enheter. Maskinvirksomheten viderefører som tidligere meldt i NCC-selskapet Altima. For ytterligere informasjon kontakt: Paul E. Lødøen, konsernsjef NCC Norge AS, 22 98 68 00 / 911 2 5 760 Sigurd Knudsen, sjef for informasjon og samfunnskontakt NCC Norge AS, 22 98 69 03 / 959 08 166 Samtlige NCCs pressemeldinger finnes på www.nccnorge.no NCC er et av Nordens ledende bygg- og eiendomsutviklingsselskap. NCC Norge har i Norge en årlig omsetning på ca 3,5 Mdr NOK. Antall ansatte er ca 3.500.

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Dokumenter og linker