NCC og Ticon planlegger Engersand Havn

NCC Construction AS og Ticon Eiendom AS har inngått en intensjonsavtale om planlegging og utbygging av boligprosjektet Engersand Havn i Lier kommune. Det planlegges 430 boliger i trinnvis utbygging.

Partene tar sikte på å inngå en partneringavtale i september, som vil omfatte videre bearbeidelse, prosjektering og bygging av 40.000 kvadratmeter boliger og 230 båtplasser på det 130 mål stor arealet. Partneringavtalen avløser intensjonsavtalen. Intensjonsavtalen skal sikre prosjektet entreprenørkompetanse på et tidligst mulig tidspunkt, samtidig som rammesøknaden til kommunen bearbeides. NCC har tatt på seg ansvaret for å lede prosjekteringen og bistå med egen ekspertise. Engersand Havn ligger på nordsiden av Drammensfjorden og vil ferdig utbygget fremstå som en perle ved fjorden med en variert blanding av boliger med hovedtyngde på lav bebyggelse, gangveier, småbåthavn, badestrand og rekreasjonsområder til allmenn bruk. Reguleringsarbeidet for området skal være avsluttet i høst. Dersom behandlingen av rammesøknaden går som planlagt, kan selve byggearbeidet starte i mars-april 2005. Kontaktpersoner: Tommy Helgerud, direktør Region Oslo Bygg, tlf +47 952 79 009 Øyvind Kvaal, sjef Kommunikasjon og Samfunnskontakt, tlf. +47 900 76 910 Helge Carlsen, dir. prosjekt/utvikling. Ticon Eiendom AS, tlf. +47 906 05 860 Samtlige NCCs pressemeldinger finner du på www.ncc.no

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Dokumenter og linker