NCC ønsker å kjøpe Risa Rock AS

NCC Construction Norge har inngått en intensjonsavtale med Risa-konsernet og ledende ansatte om å overta selskapet Risa Rock AS. Risa Rock AS er et selskap som har spesialisert seg på utbygging av kraftverk og tunnel.

Intensjonsavtalen er inngått under forutsetning av en nøye gjennomgang av regnskaper og virksomheten, samt godkjennelse av konkurransemyndighetene. Inntil endelig avtale om overtakelse foreligger, vil selskapene drives som selvstendige og uavhengige enheter. - Risa Rock har en spennende og interessant virksomhet knyttet til utbygging av mindre og mellomstore kraftverk. Selskapet har god kompetanse og er godt rustet utstyrsmessig, og vil utfylle den øvrige virksomheten til NCC Construction innenfor kraftverkutbygging, sier distriktssjef Knut Liavaag i NCC Construction, distrikt Underjord. Risa Rock AS er et selskap i Risa-konsernet, som er et entreprenørkonsern med base i Rogaland.

Tags:

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner