NCC oppgraderer tunneler på Haukeli/Røldalsfjellet

NCC Construction AS har undertegnet kontrakt med Statens Vegvesen, region Vest, til en verdi av 76 millioner kroner for oppgradering av tunneler på Haukeli- og Røldalsfjellet.

Arbeidet starter umiddelbart og skal være avsluttet i 2007.

Høyden i tunnelene skal økes fra 4,10 til 4,20 meter. Eksisterende vann- og frostsikring skal suppleres og brannsikres. Lysanlegg skal også skiftes ut.


For ytterligere informasjon kontakt:
Knut Liavaag, distriktssjef underjord, Region Anlegg. tlf. +47 905 48 705
Øyvind Kvaal, dir. for Kommunikasjon og Samfunnskontakt, tlf. +47 900 76 910

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner