NCC rassikrer i Lyngen

NCC Construction AS Region Anlegg, Distrikt Nord har skrevet under avtale med Statens vegvesen på bygging av skredoverbygg Rv 91 og tunnelportaler på E6. Avtalen har en verdi av 53,8 millioner kroner.

”Vi setter stor pris på at Statens vegvesen har valgt oss til gjennomføringen av dette prosjektet”, sier distriktsjef Tor Nordstrøm. ”Vi har stor erfaring med krevende betongarbeider, og vi gleder oss til å ta fatt på dette interessante prosjektet. Det er også tilfredsstillende for oss å få være med å rassikre en så rasfarlig vegstrekning som dette”. På riksvei 91 i Lyngen kommune skal det bygges to skredoverbygg i plasstøpt betong. Det ene skredoverbygget skal bygges i Ura og er 320 meter langt. Det andre skredoverbygget skal bygges ved Garfjellberget og er 155 meter langt. Arbeidene omfatter også masseflytting og asfaltarbeider. På E6 i Kåfjord kommune skal det bygges portaler i begge ender av Isfjelltunnelen, med en total lengde på 30 meter. Prosjektet har oppstart noe senere enn antatt, men vil arbeidet vil komme i gang umiddelbart etter påske. I utgangspunktet skal arbeidene være avsluttet i løpet av oktober 2005. Prosjektet er planlagt med en bemanning på rundt 40 personer, og vil være ett prosjekt med høy produksjon og stramme tidsfrister. Samtlige NCCs pressemeldinger finner du på www.ncc.no

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Dokumenter og linker