NCC rehabiliterer næringsbygg ved Ullevål Stadion

NCC Construction AS har inngått en avtale med Fram Realinvest AS til en samlet verdi av 150 millioner kr om rehabilitering av et forretnings- og kontorbygg i Sognsveien 70 ved Ullevål Stadion i Oslo.

Arbeidet omfatter et totalprosjekt på 12 000 kvm, i en kombinasjon av innvendig riving, rehabilitering og nybygg. Rehabiliteringen utgjør 5500 kvm. Prosjektet starter umiddelbart og skal være avsluttet våren 2010.

Det eksisterende næringsbygget har vært bensinstasjon for Shell, bilforretning for Bertel O. Steen og kontorer. Et tidligere verkstedbygg er allerede revet, og på dette området skal det bygges nytt med forretning i første etasje og kontorer i de øvrige etasjene. I nybygget blir det parkeringsplasser i kjelleren. Når eksisterende bygg er rehabilitert skal dette også inneholde forretning i første etasje og kontorer i de øvrige etasjene.


Kontaktpersoner:
Iver-Erik Kylling, distriktssjef Rehab Region Bygg Oslo, tlf. +47 415 17 785
Øyvind Kvaal, rådgiver, tlf. +47 900 76 910

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner