NCC rehabiliterer verneverdig brannstasjon i Trondheim

Lese original

NCC Construction har inngått avtale med Brannstasjonen SMN om ombygging og rehabilitering av Trondheims tidligere hovedbrannstasjon i Kongens gate 2 til nærings- og kunstlokaler. I prosjektet inngår også oppføring av et nytt tilbygg. Bygget sertifiseres etter BREEAM, og kontrakten er på MNOK 125 eks. mva.

Bygget har i dag seks etasjer samt to kjelleretasjer. I tillegg skal det oppføres et tilbygg mot bakgården som skal tilrettelegge for fleksible og fremtidsrettede arbeidsplasser. Fasader, hovedinngang- og trapperom, samt brannmesterens kontor er verneverdige og skal bevares. Prosjektet er tegnet av Bergersen Arkitekter AS, og samlet areal blir på rundt 6500 kvadratmeter.

- Vi er meget fornøyd med å bli tildelt prosjektet og ser frem til et godt samarbeid. NCC registrerer en økende interesse for miljøbygg i distriktet. Det viser at vår kompetanse og satsing på miljøbygg er etterspurt i markedet, sier distriktssjef Tom Utvik i NCC Construction.

BREEAM og andre miljøsertifiseringer etterspørres i økende grad av både offentlige og private byggherrer. NCC har en rekke bygg under oppføring med høy miljøprofil og flere miljøbygg er overlevert de siste årene. I fjor bygget NCC blant annet Haukåsen barnehage, det første undervisningsbygget i Norge med BREEAM-NOR sertifikat.

Felles samspill og prosjektutvikling
Frem til byggestart vil Brannstasjonen SMN og NCC Construction samarbeide om siste del av prosjekteringen. Byggearbeidene begynner i juni 2015 og ferdigstilles i juli 2016. 

Under byggingen vil byggeplassen følge NCCs eget konsept ”Grønn byggeplass”, som setter strengere krav enn myndighetenes egne, til for eksempel energibruk og avfallshåndtering.

Kontaktpersoner:
Distriktssjef Tom Utvik, NCC Construction, tlf. +47 928 62 959
Kommunikasjonsrådgiver Nina Emilie Pay, NCC Construction, tlf. +47 922 04 141

NCC i Norge består av forretningsområdene NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Bolig. I 2013 hadde NCC i Norge en omsetning på ca. 9,2 milliarder kroner og rundt 2 400 ansatte. NCC Construction Norge bygger boliger, kontorer, veier, anlegg og infrastruktur.

Tags:

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Multimedia

Multimedia