NCC Roads bekrefter kontroll fra Konkurransetilsynet

Konkurransetilsynet har i dag gjennomført bevissikring og har besøkt NCC Roads asfaltkontorer i Arna (Bergen) og Trondheim, grunnet mistanke om overtredelse av konkurranseloven.

NCC kjenner ikke til hvilket grunnlag mistanken beror på. NCC tar saken svært alvorlig og ønsker raskest mulig å få avkreftet eller bekreftet eventuell lovstridig adferd. NCC vil bidra med mer informasjon så snart det foreligger.

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner