NCC Roads overtar drift og vedlikehold av veinettet i Kongsberg og nordre Østfold

NCC Roads har inngått avtale med Statens vegvesen om drift og vedlikehold av veinettet i Kongsberg og nord i Østfold. Funksjonskontraktene trer i kraft f.o.m. 1. september og gjelder fem år frem i tid.

Kontraktene omfatter drifts- og vedlikeholdsoppgaver knyttet til stamveier, riksveier og fylkesveier samt gang- og sykkelveier langs riksveiene. Kongsberg-kontrakten omfatter 379 km vei og har en verdi på ca. 134 millioner kroner. Østfold Nord-kontrakten omfatter 817 km vei og har en verdi på ca. 185 millioner kroner. - Vi ser frem til å komme i gang og skal gjøre vårt ytterste for å opprettholde god veistandard både sommer og vinter og i tråd med kontrakten med Statens vegvesen, sier Trond Schjetne, direktør for NCC Roads Veiservice. Fra før har selskapet ansvaret for drift og vedlikehold veinettet i Bergen, Kristiansand, Nordhordland, Gjøvik/Toten, Nordre Hedmarken, Ringerike, Vestfold Syd, og Nedre Telemark. Totalt betjener NCC Roads 11 funksjonskontrakter og har drift og vedlikehold av ca. 6429 mil norske veier til en verdi av 840 millioner kroner.

Tags:

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker