NCC ruster opp Karl Johans gate

Den første uken etter påske starter NCC Construction det fysiske arbeidet med å ruste opp Karl Johans gate. Selskapet har inngått kontrakt med Samferdselsetaten i Oslo kommune til en verdi av 16 millioner kr for legging av den nye gågatedelen mellom Akersgaten og Rozenkrantzgaten, med opsjon på å fortsette videre til Frederiks gate.

”NCC er stolt over å ha fått denne utfordrende jobben. Arbeidet vil i stor grad påvirke publikum, forretningsdrivende og andre som ferdes langs Karl Johan. Vi skal gjøre det vi kan for å få til en mest mulig smidig samhandling mellom alle interessenter. Likevel vil landets paradegate fremover være en anleggsplass, med nærmere 20 personer som skal legge gatestein, heller og kantstein av granitt dels for hånd, dels med små gravemaskiner,” sier distriktssjef Øst Håkon, Tjomsland i Region Anlegg.. Arbeidet utgjør en del av fornyelsen av Oslo sentrum frem til 100-årsmarkeringen for unionsoppløsningen 7. juni 2005. Opprustingen finansieres av Hovedstadsaksjonen, som er et samarbeid mellom Oslo kommune, gårdeierne ved Byfolk Oslo sentrum AS og staten ved Statsbygg. Tjomsland opplyser at arbeidet starter fra Akersgaten med fortauet på Stortings-siden, slik at steinleggerne kan skaffe seg best mulig erfaring og opparbeide effektive arbeidsmetoder før de går i gang med de mest trafikkerte delene av gaten. Som byggherre har Samferdselsetaten ansvaret for informasjon til publikum, gårdeiere og forretningsdrivende i anleggsperioden. NCC har som entreprenør ansvaret for avvikling av trafikken og tilgjengelighet innenfor anleggsområdet. Kvartalet mellom Akersgaten og Rosenkrantzgaten vil være stengt for biltrafikk. Kontaktpersoner: Håkon Tjomsland, distriktssjef Øst Region Anlegg, tlf +47 901 19 363 Øyvind Kvaal, sjef for Kommunikasjon og Samfunnskontakt, tlf. + 47 900 76 910 Signe M. Høeg/Yngvar Hegrenes, Samferdselsetaten Oslo kommune, tlf. + 47 23 49 30 00 Samtlige NCCs pressemeldinger finner du på www.ncc.no Ytterligere informasjon om Hovedstadsaksjonen finnes på www.samferdselsetaten.no

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Dokumenter og linker