NCC ruster opp vannforsyningen i Bergen

NCC Construction har inngått avtale med Bergen kommune om bygging av nytt renseanlegg i fjell ved foten av Ulriken, for drikkevannet fra Svartediket. Med opsjon på rehabilitering av det gamle anlegget har kontrakten en verdi på 175 millioner kr.

”Dette arbeidet passer godt inn i den kontraktsmassen vi allerede har, i og med at arbeidet skal være avsluttet 1. februar 2007. Samtidig er det inspirerende for NCC at vi, som tidligere har bygget store deler av vannsystemet i Bergen, har fått kommunens tillit til å gjennomføre en ny etappe,” sier distriktssjef Terje J. Skjelbred i Region Anlegg, DK Vest. Svartediket er et vannmagasin som befinner seg midt mellom Ulriken og Fløyen, med avløp av vann til Møllendalselven som renner ut i Storelungegårdsvann. Det nye anlegget vil ha kapasitet til å forsyne 50.000 bergensere med vann av høy EU kvalitet. Det skal sprenges adkomsttunneler, utslag under vann, to store fjellhaller og to kilometer tunnel mot Landås. Totalt utgjør dette sprengning av 120.000 kubikkmeter fjell. I tillegg vil det gå med 8000 kubikkmeter betong til bygge- og konstruksjonsarbeider. NCC utfører rørlegging og administrerer de tekniske fagene. Kontaktpersoner: Terje J. Skjelbred, distriktssjef Region Anlegg DK Vest, tlf. +47 55302360, +47 952 28 715 Øyvind Kvaal, sjef Kommunikasjon og Samfunnskontakt, tlf. +47 900 76 910 Samtlige NCCs pressemeldinger finner du på www.ncc.no

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Dokumenter og linker