NCC selger Helsfyr Panorama for MNOK 368,5

NCC Property Development AS har solgt eiendommen Helsfyr Panorama i Oslo til et kommandittselskap tilrettelagt av PARETO Private Equity ASA.

Salgsprisen på MNOK 368,5 vil gi NCC en god utviklingsgevinst som vil bli inntektsført i fjerde kvartal 2003. Nybygget og landemerket Helsfyr Panorama er et 17 etasjers kontorbygg med et totalt areal på 21.500 m2, ferdigstilt i 2003. Eiendommen ligger ved siden av Rica Helsfyr Hotell, inntil E6/Strømsveien. I tillegg til NCC selskapene Construction, Roads, International og Property Development, er bygget utleid til Nexans Norway AS og Gresvig ASA. NCC Property Development er en betydelig eiendomsutvikler i Oslo-området. Selskapet rendyrker rollen som utvikler og gjennomfører prosjektene i nært samarbeid med kunder og totalentreprenøren NCC Construction. Bryn-Helsfyr området er blant selskapets satsingsområder innen næringseiendom i Oslo, og har tidligere bl.a. har rehabilitert og utviklet FyrstikkByen på Helsfyr med 75.000 kvm. Selskapet satser bevisst på de utpregede kommunikasjonsknutepunktene i Oslo-området som Lysaker, Oslo sentrum og Helsfyr-Bryn. Kontaktpersoner: NCC Property Development AS v/Adm. dir. Stein Haugbro, tlf.: 950 26 210 Pareto Private Equity ASA, v/Partner Per Chr. Nicolaisen, tlf.: 918 61 605

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Dokumenter og linker