NCC selger kontorbygg på Lysaker

NCC Property Development AS har inngått avtale med NEAS ASA om salg av Lysaker Nova, Arnstein Arnebergs vei 28. Partene er enige om en eiendomsverdi på 155 millioner kr, som gir NCC en resultateffekt i 2007 på 20 millioner kr.

Eiendomsverdien på 155 millioner kr er basert på en leieavtale på 10 år med leiepriser på markedsnivå. NEAS ASA har inngått avtale med Pareto Eiendomsinvest Nordic AS om videresalg av eiendommen med sin egen oppjusterte leiekontrakt som hovedaktivum.

- Avtalen har kommet i stand etter en kreativ prosess mellom NCC Property Development AS, NEAS ASA, Pareto Eiendomsinvest Nordic AS og partenes megler, og muliggjør en realisering av dette prosjektet mye tidligere enn det markedet ellers ville ha tillatt. Handelen medfører et meget godt resultat for alle parter, sier adm. dir. Rolf Thorsen i NCC Property Development AS.

Bygget Lysaker Nova blir et særpreget bygg på ca. 4500 kvm kontor pluss garasje/lager/parkering. Fasaden mot E-18 blir strategisk ypperlig for profilering. Arkitektur, design og materialvalg vil understreke den kvaliteten en sterk profil vil ha.

Byggearbeidene antas igangsatt før sommeren 2007. Planlagt innflytting og overdragelse av eiendommen til kjøperen vil etter planen skje i desember 2008.


Kontaktpersoner:
Rolf Thorsen, adm. dir. NCC Property Development AS, tlf. +47 901 19 373
Øyvind Kvaal, dir. Kommunikasjon og Samfunnskontakt, tlf. +47 900 76 910

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner