NCC selger kontorprosjekt på Lysaker (Oslo)

NCC Property Development AS har solgt kontorprosjektet Lysaker Torg 45 til Aberdeen Eiendom Holding II AS for 594 millioner kr. Overtagelsen skjer første desember 2006 og får ingen resultateffekt for 2006. NCC Construction AS gjennomfører utbyggingen på Lysaker.

Av salgsbeløpet innbetales omkring totredjedeler i fjerde kvartal i år, mens resten innbetales i takt med fremdriften i byggingen. I avtalen finnes også insitamenter som kan påvirke resultatet positivt i takt med at bygget leies ut. NCC har gitt leiegarantier i tre år etter at bygget er ferdig og har gjort full avsetning for dette.

Prosjektet på Lysaker får 16.250 kvm kontorareal fordelt på syv etasjer, 625 kvm lager og 309 parkeringsplasser. Fundamenteringsarbeidet er i gang, men arbeidet med selve bygget starter i desember og skal stå ferdig høsten 2008.

Dette blir siste byggetrinn på Lysaker Torg hvor NCC har bygget rundt 80.000 kvm kontorer pluss parkering siden 1988.

- Prosjektets beliggenhet og utforming har gjort at det har vært stor interesse blant investorer, både nasjonale og internasjonale. Vi har flere års godt samarbeid med Aberdeen i Norden og har funnet frem til en samarbeidsmodell som er positiv for begge parter, opplyser adm. dir. Mona Ingebrigtsen i NCC Property Development AS.

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Dokumenter og linker