NCC selger kontorprosjekt på Lysaker (Oslo)

NCC Property Development AS har solgt kontorprosjektet Lysaker Torg 45 til Aberdeen Eiendom Holding II AS for 594 millioner kr. Overtagelsen skjer første desember 2006 og får ingen resultateffekt for 2006. NCC Construction AS gjennomfører utbyggingen på Lysaker.

Av salgsbeløpet innbetales omkring totredjedeler i fjerde kvartal i år, mens resten innbetales i takt med fremdriften i byggingen. I avtalen finnes også insitamenter som kan påvirke resultatet positivt i takt med at bygget leies ut. NCC har gitt leiegarantier i tre år etter at bygget er ferdig og har gjort full avsetning for dette.

Prosjektet på Lysaker får 16.250 kvm kontorareal fordelt på syv etasjer, 625 kvm lager og 309 parkeringsplasser. Fundamenteringsarbeidet er i gang, men arbeidet med selve bygget starter i desember og skal stå ferdig høsten 2008.

Dette blir siste byggetrinn på Lysaker Torg hvor NCC har bygget rundt 80.000 kvm kontorer pluss parkering siden 1988.

- Prosjektets beliggenhet og utforming har gjort at det har vært stor interesse blant investorer, både nasjonale og internasjonale. Vi har flere års godt samarbeid med Aberdeen i Norden og har funnet frem til en samarbeidsmodell som er positiv for begge parter, opplyser adm. dir. Mona Ingebrigtsen i NCC Property Development AS.

Om oss

NCC er et av Norges største entreprenør- og eiendomsutviklingsselskap. I 2011 hadde NCC i Norge en omsetning på ca. 6,1 milliarder kroner og rundt 2 000 ansatte. NCC er et datterselskap av NCC AB. NCC utvikler og bygger boliger, næringseiendommer, offentlige bygg, veier og annen infrastruktur. Selskapet vedlikeholder også veier og produserer asfalt, pukk og grus. NCCs største kundegrupper er stat, kommune, private utviklere og sluttbrukere som kjøper boliger. NCC i Norge består av forretningsområdene NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads och NCC Bolig. Mer informasjon på www.ncc.no

Abonner

Dokumenter og linker