NCC sikrer dam i Renaelva

Lese original

(Oslo, 22. desember 2011) NCC Construction har fått i oppdrag av Eidsiva Vannkraft AS å rehabilitere fyllingsdammen fra 1970 og etablere et nytt flomløp for Løpet Kraftverk i Renaelva.

Flomavledningskapasiteten skal økes og dammen heves for å bedre sikkerheten ved de største flommene. Oppstart er i januar og planen er å fullføre arbeidene i 2012. Kontrakten er på MNOK 29.530.

- NCC Construction har omfattende erfaring med rehabilitering og forsterkning av dammer. Dette oppdraget passer derfor godt for vår kompetanse, sier distriktssjef Marianne Brudevold Eek i NCC Construction.

Den 400 m lange fyllingsdammen skal heves med 2,3 m. Det innebærer å etablere ny krone, og ny plastringsstein legges på både opp- og nedstrøms side av dammen. Det vil også bli laget et nytt flomløp, ved å sprenge en kanal med lengde på ca 250 meter og bredde på 20 meter. I kanalen skal det støpes terskel og pilarer for installasjon av en segmentluke på 19 meter. Over kanalen skal det etableres en plasstøpt kjørebru.

John Galten A/S er lokal samarbeidspartner i forbindelse med utførelse av grunnarbeidene.

Grønn byggeplass


NCC Construction innfører nå konseptet grønn byggeplass. Dette betyr forsterket satsing på miljøsiden der vi ønsker å oppnå:

  • Redusert energiforbruk
  • Helse og miljøbevisste materialvalg
  • Optimale løsninger for støv og forurensing
  • Optimal håndtering av avfall.

I dette damprosjektet for Løpet kraftverk vil det være naturlig med spesiell fokus på nærheten til vassdraget og forurensingsfare.


Kontaktpersoner:

Distriktssjef Marianne Brudevold Eek, NCC Construction, tlf. +47 918 39 694
Kommunikasjonssjef Terje Stachnik Hansen, NCC Construction, tlf. + 47 992 16 785.

Tags:

Om oss

NCC er et av Norges største entreprenør- og eiendomsutviklingsselskap. I 2011 hadde NCC i Norge en omsetning på ca. 6,1 milliarder kroner og rundt 2 000 ansatte. NCC er et datterselskap av NCC AB. NCC utvikler og bygger boliger, næringseiendommer, offentlige bygg, veier og annen infrastruktur. Selskapet vedlikeholder også veier og produserer asfalt, pukk og grus. NCCs største kundegrupper er stat, kommune, private utviklere og sluttbrukere som kjøper boliger. NCC i Norge består av forretningsområdene NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads och NCC Bolig. Mer informasjon på www.ncc.no

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker

Sitater

NCC Construction har omfattende erfaring med rehabilitering og forsterkning av dammer. Dette oppdraget passer derfor godt for vår kompetanse
distriktssjef Marianne Brudevold Eek, NCC Construction