NCC skal smelte snøen i Oslo

Lese original

(Oslo, 30. september 2011) NCC Construction Norge og Oslo kommune har i dag inngått en avtale som innebærer at NCC skal motta all snø som kjøres bort fra gater og veier i Oslo. Snøen fraktes til NCCs egenutviklede snøsmelteanlegg, hvor den renses og smeltes. Det rensede smeltevannet vil bli ført ut i Oslofjorden.

Kontrakten er i størrelsesorden 150 millioner, men sluttsummen vil også avhenge noe i forhold til hvor mange kubikkmeter snø som blir smeltet.

Snøsmelteanlegget vil fjerne problemene Oslos innbyggere og kommune har hatt i forbindelse med deponering av snø. Fra og med 1. januar 2012 vil snøen som tidligere ble kjørt til deponier bli fraktet til NCCs snøsmelteanlegg.

- Vårt egenutviklede snøsmelteanlegg er et resultat av at myndighetene i 2009 satt strenge krav til sine entreprenører, da vi selv fikk ansvar for håndtering av snøen, kombinert med oppfinnsomme og kloke ingeniører i NCC, sier regiondirektør Håkon Tjomsland i NCC Construction.

Slutt på forurenset snø i Oslo

Det er sjefingeniør Terje Myrhaug i NCC Construction som hadde ideen til snøsmelteanlegget og som har vært ansvarlig for hele utviklingsprosessen.

- Vi har lykkes med å utvikle en løsning som vil fjerne behovet for snødeponier i Oslo. I tillegg gir løsningen positive miljøeffekter, sier Myrhaug.

NCCs miljøregnskap viser at reduksjonen av CO2 tilsvarer det årlige utslippet fra 270 personbiler.

- For Oslos innbyggere betyr vår løsning renere luft, renere grunnvann og et renere havnebasseng. I tillegg fjerner vi deponienes visuelle forurensing. Derfor tror vi vår løsning også vil være svært interessant for flere store byer i Nord-Europa, sier Myrhaug.

Kontaktpersoner:
Regiondirektør Håkon Tjomsland, NCC Construction, tlf. +47 901 19 363
Sjefingeniør Terje Myrhaug, NCC Construction, tlf. +47 918 39 694
Kommunikasjonssjef Terje Stachnik Hansen, NCC Construction, tlf. + 47 992 16 785

NCC i Norge består av forretningsområdene NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Bolig. I 2010 hadde NCC i Norge en omsetning på 5,3 milliarder kroner og rundt 1 700 ansatte. NCC Construction Norge bygger boliger, kontorer, veier, anlegg og infrastruktur.

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Dokumenter og linker