NCC stanser arbeidet for å fokusere på sikkerhet

Lese original

I dag stanser 17.000 ansatte i NCC i Norden arbeidet for å sette fokus på sikkerhet. Awareness Day skal være en dag for refleksjon over helse, miljø og sikkerhet.

De ansatte vil bruke tid på å drøfte risikoer på arbeidsplassene, hvordan sikkerheten og arbeidsmiljøet kan økes og hvordan holdningen til en sikker arbeidsplass kan bli enda bedre.

- Vi har høyt fokus på HMS-arbeid, og er gode på dette i NCC. Men vi ønsker å bli enda bedre. Derfor har vi valgt å stanse arbeidet i 30 minutter i dag i hele konsernet, for å prioritere sikkerhet. I tillegg har vi satt av hele uken til fokus på HMS-arbeid i Norge, sier Peter Gjørup, administrerende direktør i NCC Construction.

Klokken 09.00 i dag tas det en pause i arbeidet på flere tusen prosjekter i hele konsernet, og alle samles for å drøfte hvordan sikkerheten kan forbedres, inklusive underentreprenører og konsulenter. Målet er å komme frem til helt konkrete forslag til hvordan sikkerheten kan forbedres.

Det er utarbeidet et forslag til diskusjonspunkter og alle ansatte oppfordres til å mene noe om hvordan sikkerheten ivaretas på deres arbeidsplass.

HMS-uke i Norge
I tillegg til Awareness Day i hele konsernet har NCC Construction valgt å sette av hele uken til fokus på HMS på hver enkelt arbeidsplass. I løpet av uken vil det bli gjennomført flere kurs, blant annet innen førstehjelp, ergonomisk veiledning og sikkerhetskurs med fokus på kunnskap om personlig verneutstyr. Enkelte steder i landet holdes det også øvelser sammen med lokalt brannvesen og ambulansetjeneste.

- Det er viktig at alle engasjeres i dette arbeidet. Arbeidsmiljø og sikkerhet er viktig for alle, og den enkelte ansattes motivasjon og holdninger er avgjørende for å lykkes, sier Dag Henning Bredesen, HMS-sjef i NCC Construction.

NCC har en nullvisjon når det gjelder ulykker. På veien er det et delmål med skadeverdi på under 4 i 2011.

For ytterligere informasjon og bilder, vennligst kontakt:
Dag Henning Bredesen, HMS-sjef, NCC Construction  AS, tlf. 957 73 391
Terje Stachnik Hansen, Kommunikasjonssjef, NCC Construction AS, tlf. 992 16 785

NCC i Norge består av forretningsområdene NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Bolig. I 2010 hadde NCC i Norge en omsetning på 5,3 milliarder kroner og rundt 1 700 ansatte. NCC Construction Norge bygger boliger, kontorer, veier, anlegg og infrastruktur.

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Multimedia

Multimedia