NCC styrker lønnsomheten i entreprenørvirksomheten

Lese original

NCC i Norge leverer et resultat på MNOK 161 (178) i 2014, av en omsetning på MNOK 8.255 (9.169). NCC Construction Norway styrker lønnsomheten, med et resultat på MNOK 134 (3) i 2014. Ordreinngang og ordrereserve er høyere enn i 2013. 

I fjerde kvartal leverer NCCs selskaper i Norge en noe lavere omsetning enn foregående periode, MNOK 2.363 (2.958), og resultatet ble MNOK 55 (143). Ordreinngangen ble rekordhøy, MNOK 4.044 (1.833).

Resultatforbedring og høy ordreinngang

Utvikling i 2014 har vært positiv, og selskapet har et godt utgangspunkt for 2015. På store infrastrukturprosjekter er ordrereserven økt vesentlig. I 2014 har det pågått en restrukturering av byggvirksomheten, som vil fortsette i 2015.

- Gjennom restruktureringen har vi fått kontroll over risikoprosjekter. Jeg er godt fornøyd med produksjonen og ordreinngangen i fjerde kvartal, sier administrerende direktør Håkon Tjomsland i NCC Construction.

NCC Constructions omsetning i 2014 var MNOK 6.183 (6.677), ned 7,4 prosent fra 2013. Imidlertid styrket selskapet resultatet vesentlig, til MNOK 134 (3). Ordreinngangen ble MNOK 7.028 (6.397). I fjerde kvartal 2014 endte omsetningen på MNOK 1.838 (2.079), og driftsresultatet ble MNOK 40 (69). Ordreinngangen i kvartalet var MNOK 3.490 (1.516).

Blant ordrene i fjerde kvartal var bygging av Bjørnegårdtunnelen på E16 og tunnel på E134 i Telemark. Begge kontraktene ble inngått med Statens vegvesen, og kontraktssummene var henholdsvis MNOK 1.166 og 1.017. Ordreserven per 31. desember 2014 var MNOK 6.910 (6.013).

God drift i asfalt og stein

NCC Roads leverer gode resultater innen asfalt og steinmaterialer, og resultatet i fjerde kvartal påvirkes positivt på grunn av værforholdene som har gitt en lang sesong. Veiservice bidrar negativt til resultatet i 2014.

Utvikler eksisterende eiendommer

NCC Property Development har hatt fokus på utvikling av eksisterende eiendommer i 2014 og har ett prosjekt i produksjon, Lysaker Polaris utenfor Oslo. Prosjektet er 100 prosent utleid, og ferdigstilles i juni 2015.

Bygger svanemerkede leiligheter

NCC Bolig har solgt 69 (67) boliger i 2014, og det har gitt grunnlag for igangsettelse av nye prosjekter. Til sammen er det igangsatt 145 (25) enheter i 2014, en sterk økning fra 2013. Antall overleverte enheter er noe lavere enn i 2013, og endte på 88 (102). Det største prosjektet som er startet er Lonaparken i Bergen. Prosjektet er det første svanemerkede leilighetsprosjektet i Norge, og første byggetrinn består av 101 leiligheter. Flest overleveringer har det vært på Crescendo i Bergen, som til sammen består av 70 leiligheter.

Nøkkeltall for NCCs virksomhet i Norge:

Millioner   kroner Okt.-des.   2014 Okt.-des.   2013 Helår   2014 Helår   2013
Ordreinngang 4 044 1 833 8 990 8 735
Ordrereserve 8 432 7 219 8 432 7 219
Omsetning 2 363 2 958 8 255 9 169
Driftsresultat (EBIT) 55 143 161 178
Driftsmargin (EBIT %) 2,3 % 4,8 % 2,0 % 1,9 %
Antall   ansatte* 2 348 2 418

*Antall ansatte viser gjennomsnitt for hele året.

Nøkkeltall for NCC Construction AS:

Millioner   kroner Okt.-des.   2014 Okt.-des.   2013 Helår   2014 Helår   2013
Ordreinngang 3 490 1 516 7 028 6 397
Ordrereserve 6 910 6 013 6 910 6 013
Omsetning 1 838 2 079 6 183 6 677
Driftsresultat (EBIT) 40 69 134 3
Driftsmargin (EBIT %) 2,2 % 3,3 % 2,2 % 0,04 %

Nøkkeltall for NCC-konsernet, med aktivitet i Norden, Tyskland, Baltikum og St. Petersburg:

Millioner kroner Okt.-des.   2014 Okt.-des.   2013 Helår   2014 Helår   2013
Ordreinngang 16 962 13 341 56 371 51 358
Omsetning 17 229 19 337 52 226 52 119
Driftsresultat (EBIT) 1 011 1 405 2 392 2 415
Driftsmargin (EBIT %) 5,9 % 7,3 % 4,6 % 4,6 %

NCC Construction og arbeidsmiljø

NCC har en null-visjon for alle som jobber på en NCC-byggeplass, og det legges ned betydelige ressurser for å skape en sikker arbeidsplass. NCC inkluderer underentreprenører i alt HMS arbeid. Det å ta ansvar for samtlige på en NCC-byggeplass har gitt svært positive HMS-resultater hos våre underentreprenører.

NCC Constructions H-verdi i perioden 1. januar-31. desember 2014, inkludert underentreprenører, var 2,9 og sykefraværet var 4,3. Tallene for 2013 var henholdsvis 3,8 og 4,5. 

Kontaktpersoner
Administrerende direktør Håkon Tjomsland, NCC Construction, telefon + 47 901 19 363
Kommunikasjonssjef Terje Stachnik Hansen, NCC Construction, telefon + 47 992 16 785

Bilder
Last ned bilder i NCCs bildebank

Om NCC. Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett av Nord-Europas ledende selskaper innen bygg, eiendomsutvikling og infrastruktur, med en omsetning på NOK 52 mrd og 18 000 ansatte i 2014. NCC er børsnotert på Nasdaq Stockholm.

Tags:

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner