NCC tar asfaltsaken til retten

Lese original

NCC tar saken om ulovlig asfaltsamarbeid i Trøndelag til retten. Bakgrunnen er at NCC er uenig i deler av grunnlaget for Konkurransetilsynets urimelige høye gebyr, etter at en enkelt medarbeider har samarbeidet med en konkurrent. NCC ønsker gjennom stevningen å få klarhet i hva Konkurransetilsynet mener selskapet kunne gjort annerledes for å hindre det som har skjedd.

Konkurransetilsynet har ikke tatt hensyn til NCCs argumentasjon når det har ilagt NCC gebyret på 140 millioner kroner, som er like stort som om hele selskapet, inkludert konsernets toppledelse og styre, var involvert.

- Dette er klart urimelig. NCC har derfor besluttet å stevne Staten ved Konkurransetilsynet. Først og fremst vil vi ha klarhet i hva selskapet kunne gjort annerledes, sier Michael Malm, administrerende direktør i NCC Roads AS.

Overtredelsesgebyret NCC er ilagt, er flere titalls ganger høyere enn det som vanligvis ilegges i henhold til bestemmelsen om foretaksstraff. Det er altså tale om en reaksjon som kan få store økonomiske konsekvenser for norske selskaper.

NCC er enig i at overtredelse av et hvert regelverk skal ha en følbar virkning. Men innen den frihet myndigheter og domstoler har, bør straffeutmåling først og fremst stimulere bedrifter til å innføre programmer som hindrer ledelse og ansatte i å begå ulovligheter.

- Få, om noen, nordiske selskaper har det siste tiåret gjort mer for å forhindre brudd på konkurranselovene enn NCC. Vi gjennomfører et omfattende, internt program med vekt på opplæring, oppfølging og kontroll.  Tross strenge kontrollmekanismer klarte en utro tjener – helt bevisst – å lure NCC, både sine ledere i Norge og sine kolleger i Trøndelag, sier Malm.

NCC har et omfattende program for å forhindre at ledere og ansatte bryter konkurranseloven. Siden 2002 har ledere og spesialister i NCC gjennomført obligatoriske kurs og opplæring i forretningsetikk og konkurranseloven. I løpet av disse årene har rundt 3 000 personer deltatt. Brudd på konkurranseloven er grunn til umiddelbar opphør av arbeidsforholdet.

– Vi mener Konkurransetilsynet burde lagt vekt på dette, sier Malm.

Kontaktperson
Kommunikasjonssjef Tor Heimdahl, NCC Roads AS, tlf. +47 951 30 693

NCC i Norge består av forretningsområdene NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Bolig. I 2012 hadde NCC i Norge en omsetning på ca. 7,4 milliarder kroner og har rundt 2 500 ansatte. NCC Roads produserer pukk og grus, produserer og legger ut asfalt, og driver veiservice.

Tags:

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Multimedia

Multimedia