NCC totalrenoverer Cicignon skole i Fredrikstad

NCC Construction AS inngår avtale med Fredrikstad kommune i hovedentreprise til en verdi av 92 millioner kr. for ombygging og totalrenovering av den kombinerte barne- og ungdomsskolen Cicignon.

- I dette prosjektet møter vi en rekke utfordringer. Skolen er ombyd og påbygd en rekke ganger. Det eldste bygget ble reist i 1867 og ble påbygd år 1900. Skolen består nå av fire bygg. Ett av disse byggene rives – og mellom de gjenværende eksisterende bygningene skal det settes opp to nye bygg. Prosjektet vil føre med seg en del støy og anleggstrafikk, og vi skal gjøre det vi kan for å skåne naboene, sier distriktssjef, Svend-Harald Maalen.

Nybyggene blir på 3000 kvm, mens 5000 kvm i tre bygg skal totalrenoveres for tekniske anlegg og innvending innredning og ett bygg blir revet.

Arbeidet starter nå i mars, og prosjektet ferdigstilles 30. september 2008, til tross for en noe senere oppstart enn opprinnelig planlagt.

NCC vil bruke egne folk til betong- og tømmerarbeidene, og sammen med folk fra eventuelle underentreprenører vil det på det meste være 60-70 mann i arbeid på Cicignon skole.


Kontaktpersoner:
Svend-Harald Maalen, distriktssjef Sarpsborg, Region Øst Bygg, tlf. +47 995 92 508
Øyvind Kvaal, dir. Kommunikasjon og Samfunnskontakt, tlf. +47 900 76 910

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner