NCC undertegner kontrakten på St. Olavs Hospital

NCC Construction AS og Helsebygg Midt-Norge har i dag undertegnet byggekontrakten for andre byggetrinn på St. Olav Hospital i Trondheim til en verdi av 926,5 millioner kr. Arbeidet gjennomføres som partnering.

NCC skal bygge tre behandlingsbygg på til sammen 75 300 kvm. Det forberedende byggearbeidet har allerede startet og skal være avsluttet i 2009. Byggingen foregår mens sykehuset er i full drift. Totalt omfatter kontrakten etablering av 638 pasientplasser. - Dette er en stor og viktig dag for oss i NCC som har satset på partnering. Denne kontrakten undertegnes samme dag som vi får beskjed om at vi skal bygge Øya Sykehjem i partnering for Trondheim kommune. Dette er derfor også en viktig dag for byggebransjen i Norge, fordi åpenhetskulturen nå gjør sitt inntog, sier adm. dir. i NCC Construction, Sven Chr. Ulvatne. De tre behandlingsbyggene er gastrosenteret (24 200 kvm for behandling av mage- og tarmlidelser, kreft og blodsykdommer), akutten og hjerte-lunge-senteret (35 000 kvm) og bevegelsessenteret (16 100 kvm for ortopedi og revmatologi). Kontrakten er avhengig av endelig beslutning i styret for Helsebygg Midt-Norge. Kontaktpersoner: Sven Ch. Ulvatne, adm. dir., tlf. +47 928 90 316 Øyvind Kvaal, dir. Kommunikasjon og Samfunnskontakt, tlf. +47 900 76 910

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner