NCC utbedrer vei og stasjon på Romerike

NCC Construction Norge utvider en vei ved Kjeller og utbedrer ved Lørenskog stasjon, på oppdrag av Statens vegvesen. De to prosjektene er utlyst i samme kontrakt og er verdt 20 millioner kroner.

NCC skal bygge en ny rundkjøring, utvide til firefeltsvei samt bygge ny gang- og sykkelvei på Kjeller ved riksvei 120 og riksvei 22. Støyskjerm, midtdeler og to bussholdeplasser skal også bygges. På Lørenskog skal en kulvert under jernbanen forlenges, og ny sykkelparkering skal bygges. I tillegg skal en bussholdeplass bygges om og det skal etableres et nytt fortau. - Denne jobben passer veldig godt for oss, siden vi får brukt mye av den kompetansen våre fagfolk har, sier anleggsleder Svein Erik Granlund i NCC. Arbeidet starter i august og skal være ferdigstilt i juni 2010.

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner