NCC utbedrer vei og stasjon på Romerike

NCC Construction Norge utvider en vei ved Kjeller og utbedrer ved Lørenskog stasjon, på oppdrag av Statens vegvesen. De to prosjektene er utlyst i samme kontrakt og er verdt 20 millioner kroner.

NCC skal bygge en ny rundkjøring, utvide til firefeltsvei samt bygge ny gang- og sykkelvei på Kjeller ved riksvei 120 og riksvei 22. Støyskjerm, midtdeler og to bussholdeplasser skal også bygges. På Lørenskog skal en kulvert under jernbanen forlenges, og ny sykkelparkering skal bygges. I tillegg skal en bussholdeplass bygges om og det skal etableres et nytt fortau. - Denne jobben passer veldig godt for oss, siden vi får brukt mye av den kompetansen våre fagfolk har, sier anleggsleder Svein Erik Granlund i NCC. Arbeidet starter i august og skal være ferdigstilt i juni 2010.

Om oss

NCC er et av Norges største entreprenør- og eiendomsutviklingsselskap. I 2011 hadde NCC i Norge en omsetning på ca. 6,1 milliarder kroner og rundt 2 000 ansatte. NCC er et datterselskap av NCC AB. NCC utvikler og bygger boliger, næringseiendommer, offentlige bygg, veier og annen infrastruktur. Selskapet vedlikeholder også veier og produserer asfalt, pukk og grus. NCCs største kundegrupper er stat, kommune, private utviklere og sluttbrukere som kjøper boliger. NCC i Norge består av forretningsområdene NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads och NCC Bolig. Mer informasjon på www.ncc.no

Abonner