NCC utvider dokken på Haakonsvern

Forsvarsbygg Sør og Vestlandet har tildelt NCC Construction AS kontrakten på bygge- og anleggsarbeidet for utvidelsen av Fjelldokken på Haakonsvern Orlogsstasjon i Bergen. Avtalen har en verdi på 158 millioner kroner.

- Dette prosjektet passer meget godt inn i NCCs ordrereserve, siden vi nå er i ferd med å avslutte flere større samferdselsprosjekter i Hordaland. NCCs heleide datterselskap Sjøentreprenøren vil være med på alle sjøarbeider utenfor Fjelldokken med sin rikholdige og moderne utstyrspark, sier distriktssjef Terje J. Skjelbred i Region Anlegg. Arbeidet skal starte 1. mars og vil bli avsluttet i løpet av januar 2008. Totalt skal 325 000 kbm. fast fjell og 4000-5000 kbm. armert betong sprenges bort det første driftsåret. I det andre driftsåret starter gjenoppbygging, 6000 kbm betongkonstruksjoner, fjellsikring, utrustning og ferdigstilling av dokken. Store deler av stålutrustningsarbeidene vil bli utført som sideentrepriser. Antatt mannskapsstyrke blir 40-50 mann ved full drift. NCC har bred og langvarig erfaring fra arbeid ved Haakonsvern Orlogstasjon med fjellhaller, kaier, befestningsanlegg og miljømudring. Kontaktpersoner: Terje J. Skjelbred, distriktssjef Region Anlegg, tlf. +47 952 28 715 Øyvind Kvaal, dir. Kommunikasjon og Samfunnskontakt, tlf. +47 900 76 910

Om oss

NCC er et av Norges største entreprenør- og eiendomsutviklingsselskap. I 2011 hadde NCC i Norge en omsetning på ca. 6,1 milliarder kroner og rundt 2 000 ansatte. NCC er et datterselskap av NCC AB. NCC utvikler og bygger boliger, næringseiendommer, offentlige bygg, veier og annen infrastruktur. Selskapet vedlikeholder også veier og produserer asfalt, pukk og grus. NCCs største kundegrupper er stat, kommune, private utviklere og sluttbrukere som kjøper boliger. NCC i Norge består av forretningsområdene NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads och NCC Bolig. Mer informasjon på www.ncc.no

Abonner