NCC utvider E6 parsell Assurtjern-Taraldrud

Statens vegvesen har tildelt NCC Construction AS oppdraget med etablering av ny fire-felts E6 fra og med toplanskrysset ved Assurtjern til Taraldrud i Akershus. Kontrakten har en verdi på 71,2 millioner kroner.

- Vi nærmer oss nå slutten av to andre prosjekter på riksvei 35 Grualia-Slettmoen og riksvei 159 Omkjøringsvei Strømmen. Jobben på E6 passer derfor perfekt for oss, sier distriktssjef Håkon Tjomsland Anlegg Øst. Oppdraget består i hovedsak av grunn- og betongarbeider og elementene i jobben består av: - Utvidelse av E6 fra to til fire felt, inklusive 1200 meter påkjørings- og avkjøringsfelt - Komplett toplanskryss ved Assurtjern - To 46 meter lange slakkarmerte broer for E6 ved Assurtjern - To 80 meter lange tunneler/kulverter i betong for viltkryssing Arbeidet starter i august 2003, og skal være avsluttet innen 27. august 2004. For ytterligere informasjon kontakt: • Håkon Tjomsland, distriktssjef Anlegg Øst + 47 22 98 67 85 eller + 47 901 19 363 • Øyvind Kvaal, sjef for informasjon og samfunnskontakt + 47 900 76 910 Samtlige NCCs pressemeldinger finner du på www.ncc.no

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Dokumenter og linker