NCC utvider Riska bo- og aktivitetssenter i Sandnes

Lese original

NCC Construction har inngått avtale med Sandnes kommune om bygging av nytt tilbygg ved Riska bo- og aktivitetssenter, samt etablering av to sansehager. Kontrakten er på MNOK 65.

Prosjektet omfatter et tilbygg til eksisterende bo- og aktivitetssenter på Hommersåk utenfor Sandnes. Bygget planlegges oppført i to etasjer, med et totalt areal på ca. 2300 kvadratmeter. De to sansehagene skal etableres på sørsiden av tilbygget, med direkte adgang fra avdelinger for demente.

Det ferdige bygget får fasader i tre og vil holde en høy miljøstandard med blant annet krav til materialvalg og lavenergi standard.

- Sykehjem med en tydelig miljøprofil passer vår kompetanse svært godt og er et område hvor vi er konkurransedyktige. Dette er ett av flere omsorgs- og undervisningsbygg NCC Construction bygger etter strenge miljøkrav, sier distriktssjef Heather Bergsland i NCC Construction.

NCC bygger blant annet nye Ulsmåg skole i Bergen, som blir en lavenergiskole i massivtre.

- Tre puster, gir bedre inneklima og legger til rette for bedre kvalitet hos brukerne, forteller Bergsland.

Under byggingen vil byggeplassen følge NCCs eget konsept ”Grønn byggeplass”, som setter strengere krav enn myndighetenes egne, til for eksempel energibruk og avfallshåndtering.

Arbeidene starter i oktober 2014, og skal ferdigstilles i løpet av november 2015.

Illustrasjon: Leiv Nes Arkitekter AS 

Kontaktpersoner:
Distriktssjef Heather Bergsland, NCC Construction, tlf. 906 47 190 
Kommunikasjonsrådgiver Nina Emilie Pay, NCC Construction, tlf. 922 04 141

NCC i Norge består av forretningsområdene NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Bolig. I 2013 hadde NCC i Norge en omsetning på ca. 9,2 milliarder kroner og rundt 2 400 ansatte. NCC Construction Norge bygger boliger, kontorer, veier, anlegg og infrastruktur.

Tags:

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Multimedia

Multimedia