NCC utvikler nytt boligområde i Åsane

Lese original

NCC Bolig har inngått avtale med Åsane Utvikling AS om kjøp av utviklingseiendommen Åsane Nord AS i Bergen. Eiendommen er på ca. 42 mål og er ferdig regulert til boligformål.

Tomteområdet har fått navnet LonaParken, og er regulert for ca. 600 leiligheter og 550 p-plasser i parkeringskjeller. Dette er planlagt realisert over syv byggetrinn i løpet av en tidsperiode på åtte år. Første byggetrinn består av ca. 100 leiligheter med planlagt salgsstart høsten 2013.  

Eiendommen ligger i Åsane, 12 km nord for Bergen sentrum, og grenser mot Myrdalsveien, Vestlandshallen og ”gamle IKEA”.

Sentrumsområdet i Åsane er under utvikling og det er planlagt en omfattende utbygging av boliger, handelsvirksomhet samt en rekke kultur- og servicetilbud. Når denne delen av Åsane sentrum er ferdig utviklet vil området bestå av til sammen 40.000 kvm handel- og næringsvirksomhet, og ca. 800 nye boliger. Det er også planer om å anlegge bybane fra Bergen sentrum ut til Åsane.

- Vi ser frem til å kunne bidra til utviklingen av et nytt og attraktivt boligområde i Åsane. Investeringen er helt i tråd med vår målsetning for utvikling av boligprosjekter, samtidig som vi tilbyr de beste bomiljøer for våre kunder, sier administrerende direktør Johan Bruun i NCC Bolig.

NCC har allerede en betydelig virksomhet i Bergensområdet. Tomteinvesteringen i Åsane vil bidra til å styrke NCCs fremtidige byggeaktiviteter i regionen ytterligere.

Johan Bruun, Administrerende direktør, NCC Bolig.
Telefon + 47 913 39 977

Kjell Petter Solhaug, Regionsjef, NCC Bolig Region Vest.
Telefon +47 995 17 295

NCC i Norge består av forretningsområdene NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads og NCC Bolig. I 2012 hadde NCC i Norge en omsetning på ca. 7,4 milliarder kroner og har rundt 2 500 ansatte.  NCC Bolig inngår i forretningsområdet NCC Housing. NCC Housing utvikler og selger boliger på utvalgte markeder i Norden, Tyskland, Baltikum og St. Petersburg.

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Dokumenter og linker