NCCs konkurranselov-saker avsluttet

Økokrim har frafalt saken mot NCC Roads AS om ulovlig samarbeid i asfaltbransjen. NCC Construction AS vedtar et forelegg for to forhold, men Økokrim trakk et forhold som gjelder Gardermobanen.

I 2006 ila Økokrim NCC-selskapene Roads og Construction forelegg for brudd på konkurranseloven. NCC Roads var anklaget for å ha deltatt i ulovlig samarbeid i asfaltsektoren, mens NCC Construction var anklaget for anbuds- og prissamarbeid innen bygg og anleggssektoren. Nå har Økokrim frafalt saken mot NCC Roads. For NCC Construction er antall overtredelser redusert fra tre til to ved at påstander om ulovlig samarbeid i anleggsektoren (Gardermobanen) er frafalt.

NCC Construction har vedtatt et forelegg på tre millioner kroner knyttet til anbud om oppførelse av to bygg – henholdsvis i 1994 og 1996. Økokrim har ved straffeutmålingen tatt hensyn til at NCC har bidratt til å oppklare saken.

- Det er godt at vi nå kan legge disse sakene bak oss, og at Økokrims endelige konklusjon er i overensstemmelse med de vurderinger vi selv har gjort. Vi er derfor tilfreds med at Økokrim nå har henlagt forholdet rundt Gardermobanen, sier administrerende direktør Peter Gjørup i NCC Construction AS.

Frafaller asfaltsak
Økokrim har frafalt saken mot NCC Roads AS angående ulovlig samarbeid i asfaltbransjen. Bakgrunnen er at det påståtte ulovlige forholdet skjedde før NCC-konsernet kom inn som eier i det som nå er asfaltvirksomheten i NCC Roads AS.

- Vi er veldig fornøyde med at Økokrim nå frafaller saken mot oss, og at saken nå er avsluttet, sier administrerende direktør Bjørnar Broderstad i NCC Roads AS.

Etikkarbeid
NCC i Norge har gjennomført en omfattende opplæring og bevisstgjøring innen konkurranseloven og generell forretningsetikk de siste årene. Også i tiden fremover vil dette arbeidet være prioritert.

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner