NCCs miljøpris 2001 til Fornebu

NCCs miljøpris 2001 tildeles i dag AF NCC Fornebu og Telenor Fornebu; henholdsvis entreprenør og byggherre. – Byggherren har stilt strenge miljøkrav og AF NCC Fornebu har oppfylt disse på en utmerket måte, mener juryen.

Telenor Fornebu har i dette prosjektet satt svært strenge krav til gjennomføring av rent bygg, avfallsminimering, kildesortering og materialvalg. AF NCC Fornebu har en restavfallsandel på 33 % og besparelsene ved kildesortering er anslått til kroner700.000. Entreprenøren har erfart at økt kvalitet og effektivitet er kommet som et resultat av rent og ryddig bygg. Utfra miljøhensyn er det stilt strenge krav til materialvalg og NCC har gjennom innkjøp vist at miljøhensynet tas alvorlig. God dokumentasjon er avgjørende for hvem man handler med. - Juryen mener AF NCC Fornebu har oppfylt Telenor Fornebus krav på en utmerket måte og dermed satt kundens behov i fokus på en god måte. Juryen ønsker imidlertid også å hedre Telenor Fornebu som har stilt miljøkrav utenom det vanlige, sier juryleder Jon-Erik Lunøe. Generelt understreker juryen nødvendigheten av at kunden setter miljøkrav, og at entreprenører, arkitekter og andre involverte setter krefter inn på å oppfylle slike krav. Da vil man kunne samarbeide om å bidra til et godt miljø og en god byggeprosess. Miljøprisens mål Gjennom konkurranse om årets beste ”miljøprosjekt” ønsker NCC å synliggjøre hvordan fokus på ytre miljø på ulike måter bidrar til god lønnsomhet i bedriften. Miljøprisen skal bidra til å styrke bevisstheten og miljøengasjementet blant alle ansatte. For ytterligere informasjon: Lisbeth Stokke Fjeldly, miljøingeniør og jurymedlem NCC, tel 22 98 67 36 Jon-Erik Lunøe, juryleder NCC, tel 22 98 67 23 Samtlige NCCs pressemeldinger finner du på www.nccnorge.no NCC er et av Nordens ledende bygg- og eiendomsutviklingsselskap. NCC har i Norge en årlig omsetning på ca 5,2 mrd. NOK. Antall ansatte er ca 3.200.

Om oss

NCC er et av Norges største entreprenør- og eiendomsutviklingsselskap. I 2011 hadde NCC i Norge en omsetning på ca. 6,1 milliarder kroner og rundt 2 000 ansatte. NCC er et datterselskap av NCC AB. NCC utvikler og bygger boliger, næringseiendommer, offentlige bygg, veier og annen infrastruktur. Selskapet vedlikeholder også veier og produserer asfalt, pukk og grus. NCCs største kundegrupper er stat, kommune, private utviklere og sluttbrukere som kjøper boliger. NCC i Norge består av forretningsområdene NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads och NCC Bolig. Mer informasjon på www.ncc.no

Abonner

Dokumenter og linker