Oppstart for boligområdet Kruttverket i Nittedal

NCC Bolig i Norge skal i løpet av 13 år forvandle et stort område fra skog til boligfelt. Nå starter utbyggingen av boligområdet Kruttverket i Nittedal.

NCC har gjennom de siste 10 årene arbeidet hardt og målrettet for at den gamle, nedlagte arbeidsplassen inne i Nordmarka, skal omreguleres til boligområde. Området som er regulert er på ca 410 dekar mark, hvorav 200 dekar skal bebygges. I området er det tenkt 600 boliger, hvorav 100 eneboligtomter, ca 250 rekkehus/tomannsbolig og 250 leiligheter. Skiløyper, turstier og lysløype vil være rett i nærheten av det nye boligområdet. Salget av eneboligtomter startet i april i år og det er på bakgrunn av dette salget, NCC nå setter i gang å bygge adkomstveien inn til området, og Kruttverket åpnes som boligområde. Av de 45 tomtene som ble lagt ut for salg, er det i dag solgt 32 stk. - Det var glade tomtekjøpere som forrige uke fikk beskjed om at de kan gå i gang med å prosjektere sine drømmeboliger. Så snart veien er ferdig bygget, vil de få tilgang til sine tomter, og etter hvert kunne bygge sine hus når alle tillatelser er klare. Om ikke lenge er det brostein og pent klipte hekker i dette området som i dag fremstår som ”midt inne i skogen”. Det blir en spennende utvikling å følge med på, sier distriktssjef Svein Lauritzen i NCC Bolig. I disse dager ligger to leilighetsbygg på ca. 40 leiligheter, 12 eneboliger i rekke og 10 rekkehus på tegnebrettet. - Vi håper å lansere leilighetsbygget, moderne leiligheter med heis og innvendig garasjeanlegg allerede første kvartal 2010. Kruttverket er forventet ferdig utbygget ca. 2022, sier Lauritzen. Nittedal er den siste ”bygda” som grenser mot Oslo. Nittedal har ikke hatt samme utbyggingstakt som andre tilstøtende kommuner, men bevart dalbunnen ”grønn” og hatt fokus på jordbruk og tur- og friluftsinteresser. Nittedal forbindes gjerne med ski, orientering, sykling og løping, ikke så rart med beliggenhet helt inntil markagrensen og med godt utbygget tur- og sykkelstier

Tags:

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Multimedia

Multimedia