Partneringavtale til 168 millioner kr.

- Dette er en historisk avtale. For NCC er det gledelig at vi kan flagge vårt første partneringprosjekt bare få måneder etter at vi startet arbeidet med å etablere denne arbeidsmetoden i Norge. Grunnen til at den første avtalen kommer i Oslo skyldes også våre gode relasjoner til Viken Bolig fra tidligere prosjekter, sier regiondirektør Tommy Helgerud. Leilighetene blir moderne, funksjonelle og kostnadseffektive, med tilvalgsmuligheter for kjøperne. - Salget starter nå, sier Hans Chr. Andersen og Knut Amundsen i Viken Bolig AS som står bak prosjektet og beslutningen om å kjøre dette som et partneringprosjekt sammen med NCC og de andre partene Andersson Arkitekter as, Spenncon ag og as Elektrisk. Alle nøkkelpersoner i prosjektet var samlet til et to dagers lagmøte tidlig i januar i år. Her ble det utarbeidet felles og forpliktende målsettinger, budsjett og tidsplan. NCC satser sterkt på partnering i Norge. Vi tar i bruk erfaringene fra tilsvarende virksomhet i Danmark, hvor metoden har ført til bedre øknomi og mindre konflikter i et samarbeid basert på tillit og åpenhet. Alle parter arbeider for hverandre med helt åpne bøker og løser alle problemstillinger under veis. I stedet for at prosjektet styres av dokumenter og personer som overvåker hverandre, etablerer deltakerne et tett samarbeid der det kreative overskuddet brukes til forbedringer. NCC`s sentrale medarbeidere for utvikling av partnering har vært pådriver i prosessen, og sitter i styringsgruppen for prosjektet. Første spadetak kan ventes rundt årsskiftet. For ytterligere informasjon kontakt: Tommy Helgerud, regiondirektør Oslo, NCC Construction AS, tlf. + 47 952 79 009 Asbjørn Løksa, leder marked / partnering, tlf. + 47 91 66 07 50 Øyvind Kvaal, sjef for kommunikasjon og samfunnskontakt, tlf. + 47 900 76 910 Hans Chr. Andersen, Viken Bolig as, tlf. +47 22 51 03 10 eller +47 91 37 21 75 NCCs pressemeldinger og informasjon om NCC og partnering finner du på www.ncc.no

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner

Dokumenter og linker