Sikring og riving i Biohuset på Hamar

NCC Construction AS har nå sendt søknad til Hamar kommune om tillatelse til å sikre og rive den delen av Biohus II på Hamar som kollapset 5. februar. Politiet har frigitt byggeplassen. Det foreligger også en rapport fra den uavhengige konsulenten Sweco Grøner AS om årsaken til ulykken.

- Når sikring og riving er gjennomført kan byggeprosessen føres videre. Det er ikke avklart hvor lang tid dette vil ta. Vi håper at det blir mulig å starte arbeidet i neste uke, sier distriktssjef Henning Sørlie ved NCC-kontoret på Hamar.

Det var mandag 5. februar at deler av Biohus II kollapset under oppføring på Hamar. Fem hulldekkelementer i øverste plan (plan 4) falt ned og tok med seg underliggende elementer. Kollapsen skjedde etter arbeidstid, og det var ingen personer i bygget da ulykken skjedde. Etter ulykken ble bygget stengt av politiet.

Sweco Grøner AS ble engasjert til å utrede årsaken til kollapsen. I rapporten heter det at de viktigste årsakene til kollapsen er:

- Montasjestøtter fjernet før fugestøping var utført.
- Feil montering av ekspansjonsbolter som dannet feste for oppleggsvinkel for hulldekkelementene.
- Feil forankring av hulldekk til vinkel (forankret til rygg og ikke til flens).
- Veggtykkelse samsvarte ikke med minstekrav for beskrevet bolt

En forutsetning for at det kunne gis tillatelse til videre arbeid på bygget er at det foreligger en stabilitetsanalyse/tiltak for å sikre stabiliteten og en riveprosedyre med sikke jobbanalyse. Nå foreligger nødvendig dokumentasjon, som er oversendt Arbeidstilsynet og politiet. På grunnlag av disse rapportene har politiet frigitt bygget slik at NCC kan komme i gang med prosessen rundt sikring av bygget og riving av ødelagte bygningsdeler.

Om oss

Vår visjon er å fornye vår bransje og tilby de beste bærekraftige løsningene. NCC er ett Nordens ledende selskaper innen bygg og anlegg, infrastruktur og eiendomsutvikling med en årlig omsetning, eksludert Bonava, på SEK 53 milliarder og over 17,000 ansatte i 2016. Konsernet opererer i hele Norden, med den største delen av virksomheten i Sverige. NCC er børsnotert på NASDAQ Stockholm.

Abonner