Administrerende direktør Erik Christensen fratrer sin stilling

Oslo – 17. april 2012: Administrerende direktør i DiaGenic ASA, Erik Christensen, har meddelt styret at han etter eget ønske vil fratre sin stilling med virkning fra 17. april 2012. Erik Christensen vil fortsette med konsultativ bistand til selskapet innenfor flere forretningsområder som partneravtaler og lisensarbeid. Styreleder i DiaGenic ASA, Henrik Lund, er fra og med 17. april 2012 konstituert som administrerende direktør inntil ny administrerende direktør er ansatt. Henrik Lund vil fra samme dato tre ut av styret i selskapet. Styrets nestleder, Ingrid Wiik, vil fungere som styreleder frem til selskapets ordinære generalforsamling 5. juni 2012.

Erik Christensen har vært ansatt som administrerende direktør i DiaGenic siden 2007, og ledet selskapet under utvikling av blodbaserte diagnostiske tester for Alzheimers sykdom og brystkreft. Erik Christensen har ledet selskapet under forskningsmessig utvikling av verdens første blodbaserte for tidlig Alzheimers sykdom sammen med Pfizer, US og etablert forskningssamarbeid med GE Healthcare, US for utvikling av en blodbasert test for støtte til PET billeddannelse av hjernen hos Alzheimers sykdom.

Om DiaGenic ASA

DiaGenic er et innovativt norsk bioteknologifirma som søker å skape verdier for pasienter, partnere og investorer ved å utvikle nye og mer pasientvennlige metoder for tidlig påvisning av sykdommer. DiaGenic er i dag verdensledende i å analysere genekspresjonssignaturer relatert til sykdom i lett tilgjengelige kliniske materiale som perifert blod. Denne metoden bygger på prinsippet om at selv når en sykdom er lokalisert på en bestemt del av kroppen, kan sekundære responser, som også er karakteristisk for sykdommen, måles i andre deler. Betydelig potensial i en rekke sykdommer som brystkreft og Alzheimers sykdom er blitt identifisert. Selskapet har fått innvilget patenter i USA og Europa. DiaGenic ASA er notert på Oslo Børs. For mer informasjon besøk www.diagenic.com

Kontaktperson

Henrik Lund: +47 90 97 12 19

Om oss

DiaGenic ASA is an innovative Norwegian life sciences company founded in 1998 and listed on the Oslo Stock Exchange. DiaGenic develops patient-friendly tests for the early diagnosis of devastating diseases where early intervention is crucial for successful treatment. DiaGenic’s patented method is based on identifying disease-specific gene signatures from easily available sample material such as blood. DiaGenic's strategy is to work with research and technology partners to develop a pipeline of assays for commercialisation by major diagnostics companies. Currently DiaGenic’s first two tests for the early detection of breast cancer and Alzheimer’s disease are on track to enter extensive clinical trials during 2007. The company has been awarded substantial development grants as part of the Norwegian Research Council’s FUGE programme.

Abonner