Årsrapport 2007

Emisjonen som ble gjennomført 7. mai 2008 utgjør mer enn 10 % av selskapets aksjekapital og noteringsprospekt er derfor påkrevet. Prospektet forventes offentliggjort av Oslo Børs i dag, 13. mai 2008. Årsrapport for 2007 inngår som et vedlegg til prospektet, og offentliggjøres herved. Årsrapporten vil bli som vanlig bli sendt ut til aksjonærene i trykket versjon sammen med innkalling til ordinær generalforsamling.
Vedlagt følger årsrapport for 2007 inklusive årsregnskap og årsberetning. Rapporten er også tilgjengelig i elektronisk format på selskapets hjemmesider: www.DiaGenic.com.

Om oss

DiaGenic ASA is an innovative Norwegian life sciences company founded in 1998 and listed on the Oslo Stock Exchange. DiaGenic develops patient-friendly tests for the early diagnosis of devastating diseases where early intervention is crucial for successful treatment. DiaGenic’s patented method is based on identifying disease-specific gene signatures from easily available sample material such as blood. DiaGenic's strategy is to work with research and technology partners to develop a pipeline of assays for commercialisation by major diagnostics companies. Currently DiaGenic’s first two tests for the early detection of breast cancer and Alzheimer’s disease are on track to enter extensive clinical trials during 2007. The company has been awarded substantial development grants as part of the Norwegian Research Council’s FUGE programme.

Abonner

Dokumenter og linker